Avrinning brukad skog, Västra Götaland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av vattenkvalitet i avrinningsvatten från normalt brukade skogsområden. Motsvarande program finns i Hallands län och Jönköpings län.
Ej granskad
Skog
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1996
2020
Avslutat
Västra Götaland
2011-02-28 16:28
2022-02-03 13:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fallabäcken SE647876-141039 Fallabäcken SE647876-141039 Göta älv
2 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken Göta älv
3 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken Göta älv