SRK, Nedre Ångermanälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll Nedre Ångermanälven
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Gruppen för samordnad recipientkontroll i nedre Ångermanälven
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:48
2015-02-23 15:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mittpunkt Bollstafjärden SE698738-159684 Bollstafjärden Havet
2 Mittpunkt Hemsösundet sek namn SE695965-161194 Hemsösundet sek namn Havet
3 Mittpunkt Kramforsfjärden sek namn SE698399-160158 Kramforsfjärden sek namn Havet
4 Mittpunkt Nedre Ångermanälven SRK SE696790-160798 Mittpunkt bottenfauna SRK Nedre Ångermanälven Ramöfjärden sek namn Havet
5 Mittpunkt Norafjärden SE697093-161467 Norafjärden Havet
6 Mittpunkt Norra sundet SE695000-161397 Norra sundet Havet
7 Mittpunkt Ramöfjärden sek namn SE697047-160670 Ramöfjärden sek namn Havet
8 Mittpunkt Storfjärden SE696503-161444 Storfjärden Havet
9 Mittpunkt Södra Sundet SE694338-160915 Södra Sundet Havet
10 Mittpunkt Älandsfjärden SE695240-160834 Älandsfjärden Havet
11 Nedre Ångermanälven 0 SE699185-160010 Nedre Ångermanälven 0 Kramforsfjärden sek namn Havet
12 Nedre Ångermanälven 1 SE699007-160171 Nedre Ångermanälven 1 Kramforsfjärden sek namn Havet
13 Nedre Ångermanälven 100 SE695180-160840 Nedre Ångermanälven 100 Älandsfjärden Havet
14 Nedre Ångermanälven 101 SE695900-161050 Nedre Ångermanälven 101 Hemsösundet sek namn Havet
15 Nedre Ångermanälven 13 SE698383-160149 Nedre Ångermanälven 13 Kramforsfjärden sek namn Havet
16 Nedre Ångermanälven 15 SE698195-160358 Nedre Ångermanälven 15 Kramforsfjärden sek namn Havet
17 Nedre Ångermanälven 17 SE697999-160161 Nedre Ångermanälven 17 Kramforsfjärden sek namn Havet
18 Nedre Ångermanälven 19 SE698020-160711 Nedre Ångermanälven 19 Kramforsfjärden sek namn Havet
19 Nedre Ångermanälven 22 SE697405-160654 Nedre Ångermanälven 22 Ramöfjärden sek namn Havet
20 Nedre Ångermanälven 25 SE696857-160672 Nedre Ångermanälven 25 Ramöfjärden sek namn Havet
21 Nedre Ångermanälven 27 SE697087-161421 Nedre Ångermanälven 27 Norafjärden Havet
22 Nedre Ångermanälven 3 SE698569-160439 Nedre Ångermanälven 3 Kramforsfjärden sek namn Havet
23 Nedre Ångermanälven 34 SE696465-161439 Nedre Ångermanälven 34 Storfjärden Havet
24 Nedre Ångermanälven 40 SE696540-160900 Nedre Ångermanälven 40 Hemsösundet sek namn Havet
25 Nedre Ångermanälven 42 SE696266-161045 Nedre Ångermanälven 42 Hemsösundet sek namn Havet
26 Nedre Ångermanälven 51 SE695050-161090 Nedre Ångermanälven 51 Älandsfjärden Havet
27 Nedre Ångermanälven 54 SE694898-161549 Nedre Ångermanälven 54 Norra sundet Havet
28 Nedre Ångermanälven 60 SE695246-160545 Nedre Ångermanälven 60 Älandsfjärden Havet
29 Nedre Ångermanälven 63 SE694690-160888 Nedre Ångermanälven 63 Södra Sundet Havet
30 Nedre Ångermanälven 65 SE694319-160922 Nedre Ångermanälven 65 Södra Sundet Havet
31 Nedre Ångermanälven 7 SE698947-159604 Nedre Ångermanälven 7 Bollstafjärden Havet
32 Nedre Ångermanälven 9 SE698660-159785 Nedre Ångermanälven 9 Bollstafjärden Havet
33 Storfjärden statuspunkt (701) SE696192-161714 Nedre Ångermanälven 701 Storfjärden