SRK, Ljungan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Ljungan
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Intressegruppen för samordnad recipientkontroll i Ljungan
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:50
2011-03-01 14:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holmsjöns utlopp SE692350-148200 Holmsjöns utlopp Ljungan (Östavall tätort) Ljungan
2 Mittpunkt bottenfauna SRK, Ljungan SE692691-153015 Mittpunkt bottenfauna SRK, Ljungan Ljungan (Gimån - Nederede) Ljungan
3 Sjön Marmen SE691174-157065 Sjön Marmen Marmen Ljungan
4 Torpshammars kraftverk SE693305-152950 Torpshammars kraftverk Gimån (Torpshammar torrfåra) Ljungan