RK, Kringelgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Woxna Graphite AB
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 23:30
2012-12-12 18:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Loftsbäcken SE680974-149160 R8 Loftsbäcken Ljusnan
2 Loftsbäcken SE681023-149145 R7 Loftsbäcken Ljusnan
3 Stormyran SE681084-149033 R4 Ljusnan
4 Älman SE680786-149072 R3 Älmån Ljusnan
5 Älman SE681073-148857 R2 Älmån Ljusnan
6 Älman SE681124-148829 R1 Älmån Ljusnan