RMÖ, Hallands län, Uppföljning Kungsbackafjorden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av bottenfauna i Kungsbackafjorden. Programmet utgör en fortsättning på ett urval av äldre stationer och kompletterar kustvattenkontrollen. Det kan också ses som en del av uppföljningen inom Kungsbackafjordens naturreservat.
Godkänd
2011-03-01 10:55
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
1974
-
Pågående
Halland
2011-03-01 10:45
2011-03-01 10:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inre Kungsbackafjorden (60A) SE637509-127523 Inre Kungsbackafjorden (60A) 60A Inre Kungsbackafjorden Havet
2 Inre Kungsbackafjorden (60A2) SE637547-127526 Inre Kungsbackafjorden (60A2) 60A2 Inre Kungsbackafjorden Havet
3 Inre Kungsbackafjorden (60A3) SE637579-127527 Inre Kungsbackafjorden (60A3) 60A3 Inre Kungsbackafjorden Havet
4 Inre Kungsbackafjorden (60B) SE637399-127512 Inre Kungsbackafjorden (60B) 60B Inre Kungsbackafjorden Havet
5 Inre Kungsbackafjorden, SV Kalvö (61A) SE637208-127456 Inre Kungsbackafjorden, SV Kalvö (61A) 61A Inre Kungsbackafjorden Havet
6 Yttre Kungsbackafjorden, SO Vindö (74) SE636537-127472 Yttre Kungsbackafjorden, SO Vindö (74) 74 Yttre Kungsbackafjorden Havet