KÖ, Trollhättans Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagningen i Trollhättans kommun som den ser ut i dag började 1991. Datavärd är Trollhättans Kommun
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Trollhättans stad
KÖ, kommunal övervakning
1991
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-01 10:57
2020-12-02 20:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkeån SE646720-130720 Björkeån 22 Björkeån Göta älv
2 Bredängsån SE646461-130487 Bredängsån 20 Lerumsån - sammanflödet Björkeån / Skalltorp till källområdena Göta älv
3 Gravlången SE645212-128915 Gravlången 36 Gravlången Göta älv
4 Hultsjön SE647257-129373 Hultsjön 28 Göta älv
5 Häggsjön, utlopp SE644961-129097 Häggsjön, utlopp 13b WA74942888 Ligger utanför HARO
6 Lerumsån, Björkvadet SE646194-129746 Lerumsån (SL 4), Björkvadet SL4 Lerumsån - sammanflödet Visslaån och Lerån / järnvägsbron till Skalltorp Göta älv
7 Lilla Trehörningen SE644763-130152 L:a Trehörningen 25 Trehörningen Göta älv
8 Lillån, Lunneberg SE645700-128993 Lillån (SL 2), Lunneberg SL2 Lillån - mynningen till biflöde vid Rommele Göta älv
9 Lillån, Rommele-Kalvhed SE645628-129107 Lillån (SL 3), Rommele-Kalvhed SL3 Lillån - sammanflöde vid Rommele till källområden Göta älv
10 Liperedsjön SE645982-128995 Liperedsjön 32 Liperedsjön Göta älv
11 Sjökullesjön SE645626-129588 Sjökullesjön 26 Göta älv
12 Trehörningen SE645944-129173 Trehörningen 33 Trehörningen med bäck Göta älv
13 Vanderydvattnet, Koberg SE645320-129899 Vanderydvattnet, Koberg 29 Vanderydsvattnet Göta älv
14 Visslaån, Gullered SE646006-129776 Visslaån (SL 5), Gullered SL5 Visslaån Göta älv
15 Vågsjön SE645174-129446 Vågsjön 27 Lillån - sammanflöde vid Rommele till källområden Göta älv
16 Öresjö (djuphålan) SE646603-128517 Öresjö (djuphålan) 31 Öresjö Bäveån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Häggsjön SE644958-129139 Häggsjön 13a Häggsjön Ligger utanför HARO