RMÖ, Uppsala län, Makrofauna mjukbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på eutrofiering och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning i bottenfauna och att upptäcka eventuell förekomst av
främmande arter i bottenfaunasamhället. Programmet ska även följa den pågående förändringen av bottenfaunasamhällets sammansättning.

Programmet ger underlag till statusbedömning enligt vattenförvaltningsförordningen. Det ger även underlag till miljömålen ("Hav i balans", "levande kust och skärgård" samt "Ingen övergödning") och till internationell rapportering inom HELCOM.

Programmet samordnas med det nationellt-regionalt samordnade programmet för bottenfauna.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Uppsala
2011-03-01 14:16
2011-03-03 13:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 GR 1 SE670210-164772 GR 1 GR 1 Gällfjärden Havet
2 GR 101 SE670540-165176 GR 101 GR 101 Öregrunds kustvatten Havet
3 GR 102 SE670625-165112 GR 102 GR 102 Öregrunds kustvatten Havet
4 GR 103 SE670971-164868 GR 103 GR 103 Öregrunds kustvatten Havet
5 GR 104 SE671092-164819 GR 104 GR 104 Öregrunds kustvatten Havet
6 GR 105 SE671176-164761 GR 105 GR 105 Öregrunds kustvatten Havet
7 GR 2 SE669715-164983 GR 2 GR 2 Gällfjärden Havet
8 GR 3 SE670184-164849 GR 3 GR 3 Gällfjärden Havet
9 GR 4 SE669854-165111 GR 4 GR 4 Gällfjärden Havet
10 GR 5 SE670227-164952 GR 5 GR 5 Gällfjärden Havet
11 old 112 SE670141-164147 old 112 old 112 Öregrundsgrepen Havet
12 R 1-107 SE670827-164011 R 1-107 R 1-107 Öregrundsgrepen Havet
13 R 1-116 SE670538-164075 R 1-116 R 1-116 Öregrundsgrepen Havet
14 R 1-17 SE670338-164047 R 1-17 R 1-17 Öregrundsgrepen Havet
15 R 1-18 SE670146-164037 R 1-18 R 1-18 Öregrundsgrepen Havet
16 R 1-6 SE670994-164100 R 1-6 R 1-6 Öregrundsgrepen Havet
17 S 71 SE670787-163801 S 71 S 71 Öregrundsgrepen
18 S 72 SE671022-163724 S 72 S 72 Öregrundsgrepen Havet
19 S 74 SE671432-163994 S 74 S 74 Öregrundsgrepen Havet
20 S 75 SE671681-163833 S 75 S 75 Öregrunds kustvatten Havet