RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten, främst surhet, organisk belastning, näringsstatus och metallinnehåll i obetydligt påverkade, små och mellanstora sjöar inklusive populationsutvecklingen för fisk i dessa sjöar.

I de regionala referenssjöarnas program ingår bestämning av tungmetaller i vatten och av kvicksilverhalt i ettårig abborre.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
2011-03-02 07:38
2022-10-13 10:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 G11 Stavsjön SE628073-136433 Stavsjön G11 Lagan
2 G12 Gölasjön SE630569-140696 Gölasjön G12 Gölasjön Helge å
3 G13 Klintsjön SE633400-143310 Klintsjön G13 Klintsjön Mörrumsån
4 G14 Hojagöl SE634051-144256 Hojagöl G14 Mörrumsån
5 G15 Kärngöl SE631761-147886 Kärngöl G15 Alsterån
6 G2 Farstusjön SE626873-138882 Farstusjön G2 Farstusjön Helge å
7 G6 Skärlen SE633888-144246 Skärlen G6 Skärlen Mörrumsån
8 G7 Vrången SE634470-146210 Vrången G7 Vrången Mörrumsån