SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Falkvik (Sölvesborgsviken) SE621174-142353 L12 Sölvesborgsviken L12 Sölvesborgsviken Havet
2 H1 Rakö SE620697-141594 H1 Rakö H1 Rakö Tostebergabukten Havet
3 H2 Karakås SE617339-140351 H2 Karakås H2 Karakås V Hanöbuktens kustvatten Havet
4 H3 Simrishamn SE615808-140904 H3 Simrishamn H3 Simrishamn Sandhammaren-Simrishamn Havet
5 Jordskär (svarta stenar), fiskfysiologi SE622437-143575 Jordskär (Svarta stenar) Jordskär (Svarta stenar) Havet
6 KD1 SE620612-142080 KD1 Tosteberga KD1 Tosteberga V Hanöbuktens kustvatten Havet
7 KD2 SE619533-140483 KD2 Helgeåns mynning KD2 Helgeåns mynning V Hanöbuktens kustvatten Havet
8 Kladenabb SE621941-143246 Kladenabb Kladenabb Mellersta Pukaviksbukten Havet
9 N7, Valjeviken SE621317-142096 N7 Valjeviken N7 Valjeviken Havet
10 Torhamn, Långören SE621442-150154 Torhamn, Långören Torhamn, Långören S v s Kalmarsunds kustvatten Havet
11 Tosteberga SE620766-141469 TOST Tosteberga TOST Tostebergabukten Havet
12 Utkörningen SE621068-142140 Utkörningen Utkörningen V Hanöbuktens kustvatten Havet
13 VH1 SE620801-141981 VH1 VH1 V Hanöbuktens kustvatten Havet
14 VH10 SE620706-143327 Valjeviken Ligger utanför HARO
15 VH11 SE620702-142804 Valjeviken Ligger utanför HARO
16 VH12 SE620188-141646 V Hanöbuktens kustvatten
17 VH13 SE621040-141841 V Hanöbuktens kustvatten
18 VH14 SE620635-141679 Tostebergabukten
19 VH15 SE620464-141461 Landöbukten sek namn
20 VH16 SE620301-141108 Landöbukten sek namn
21 VH3A SE619034-140769 VH3A VH3A Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
22 VH4 SE616997-140546 VH4 VH4 V Hanöbuktens kustvatten Havet
23 Yttre Valjeviken SE621214-141956 VALJ Yttre Valjeviken VALJ Valjeviken Havet
24 Åhus SE620278-140803 Åhus Åhus Landöbukten sek namn Havet