RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att programmet skall bidra till information om utvecklingen av kemiskt och biologiskt tillstånd i länets opåverkade vattendrag.

Resultaten skall användas som referensinformation vid bedömning av kemiskt och biologiskt tillstånd i påverkade vattendrag
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1993
-
Pågående
Dalarna
2011-03-03 16:01
2011-03-03 16:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acktjärnsb/Rignäsväg SE678605-137450 Acktjärnsb/Rignäsväg 1 Dalälven
2 Göljån nedre SE683235-134600 Göljån nedre 2 Stora Göljån Dalälven
3 Hyttingsån SE670095-147075 Hyttingsån 22A Hyttingsån Dalälven
4 Hyttingsån 15m uppstr vägen SE669952-146955 Hyttingsån 15m uppstr vägen Hyttingsån Dalälven
5 Hyttingsån vägövergång SE670140-147107 Hyttingsån vägövergång Hyttingsån Dalälven
6 St Göljån 100 m ov gamla vägtr SE683225-134590 St Göljån 100 m ov gamla vägtr Stora Göljån Dalälven
7 St Göljån ned vägbron 2 SE683221-134631 St Göljån ned vägbro Lilla Göljån Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Göljån övre SE683125-133968 Göljån övre 5 Dalälven