RMÖ, Dalarnas län, Avrinning från brukad skogsmark

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övergripande följa ämnesläckage från brukad skogsmark.

Förväntat resultat är årliga arealspecifika ämnesläckage från skogsmark som underlag för källfördelningsmodellering av näringsämnen och metaller.
Ej granskad
Skog
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1990
-
Pågående
Dalarna
2011-03-03 16:22
2011-03-03 16:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rotnen SE679457-140480 Rotälven 13 Rotnen Dalälven