SRK, Österlenåar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningsprogrammet ska visa den ekologiska statusen i vattendragen och effekterna av utsläpp. Det ska också ge underlag för planering och åtgärder.
Provtagningsprogrammet omfattar mätningar av vattenkemin på 19 platser i de nio Österlenåarna. Dessutom undersöks bottenfaunan på 8 platser i sju av åarna och elfiske görs på tre platser i Tommarpsån.
Ansvarig för undersökningarna är Österlens vattenråd - www.osterlensvattenrad.se
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Österlens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:35
2016-01-11 14:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Julebodaån, Biflöde vid Myrestad SE618307-139346 Julebodaån, Biflöde vid Myrestad JU5 Julebodaån Kustområde
2 Julebodaån, Blåherremölla SE618279-139655 Julebodaån, Blåherremölla JU1 Julebodaån Kustområde
3 Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenvägen SE618267-139584 Julebodaån, Uppströms Maglehem ARV, Sockenvägen JU2 Julebodaån Kustområde
4 Kippabäcken, nedströms jvg-bron i Tommarp SE615772-140050 Tommarpsån, Kippabäcken, nedströms jvg-bron i Tommarp TO4 Tommarpsån Kustområde
5 Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda SE617582-139600 Klammersbäck, Torup, vid väg Vitaby-Ravlunda KL1 Klammersbäck Kustområde
6 Klammersbäck, Vid väg 9 SE617663-139747 Klammersbäck, Vid väg 9 KL3 Klammersbäck Kustområde
7 Klammersbäck, Ängdala SE617648-139739 Klammersbäck, Ängdala Klammersbäck Kustområde
8 Kvarnbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge SE614979-140356 Kvarnbybäcken, Bro i utkanten av Skillinge KV1 Kvarnbybäcken Kustområde
9 Mölleån, Vid väg 9 SE617554-139892 Mölleån, Vid väg 9 MÖ1 Mölleån Kustområde
10 Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppströms mynning SE616970-140290 Rörums norra å, Skogsdala, P-plats 1 km uppströms mynning RN1 Kustområde
11 Rörums norra å, Vid väg 9 SE616964-140019 Rörums norra å, Vid väg 9 RN3 Kustområde
12 Rörums södra å, Ca 500 m nedströms Sträntemölla SE616696-140178 Rörums södra å, Ca 500 m nedströms Sträntemölla RS3 Rörums Södra å Kustområde
13 Rörums södra å, Rödingsborg SE616772-140299 Rörums södra å, Rödingsborg RS1 Rörums Södra å Kustområde
14 Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV SE619027-139440 Segesholmsån, Nedströms Degeberga ARV SE1 Segesholmsån Kustområde
15 Segesholmsån, S Gaddaröd, strax nedströms Hörrödsvägen SE618675-138907 Segesholmsån, S Gaddaröd, strax nedströms Hörrödsvägen SE6 Segesholmsån Kustområde
16 Segesholmsån, Uppströms Degeberga ARV, vid väg 19 SE619002-139284 Segesholmsån, Uppströms Degeberga ARV, vid väg 19 SE2 Segesholmsån Kustområde
17 Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid Vallagården SE615573-139855 Tommarpsån, Biflöde från Hammenhög, vid Vallagården TO8 Tommarpsån Kustområde
18 Tommarpsån, Bjärsjö, nedströms Drickavägen SE615801-140588 Tommarpsån, Bjärsjö, nedströms Drickavägen TO1 Tommarpsån Kustområde
19 Tommarpsån, Hamnabro SE615895-140664 Tommarpsån, Hamnabro TO2 Tommarpsån Kustområde
20 Tommarpsån, Komstadmölla SE615985-139605 Tommarpsån, Komstadmölla TO10 Tommarpsån Kustområde
21 Tommarpsån, Listarumsån, 450 m SV Kulladal SE616116-139429 Tommarpsån, Listarumsån, 450 m SV Kulladal TO13 Tommarpsån Kustområde
22 Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm SE616038-139369 Tommarpsån, Nedströms Smedstorps damm TO14 Tommarpsån Kustområde
23 Tommarpsån, NV Gårdlösa, strax norr om väg 11 SE615996-139408 Tommarpsån, NV Gårdlösa, strax norr om väg 11 TO12BF Tommarpsån Kustområde
24 Tommarpsån, NV Gårdlösa, strax norr om väg 11 SE615997-139400 Tommarpsån, NV Gårdlösa, strax norr om väg 11 TO12F Tommarpsån Kustområde
25 Tommarpsån, SV Järrestad, uppströms Gisslingabro SE615695-140295 Tommarpsån, SV Järrestad, uppströms Gisslingabro TO3 Tommarpsån Kustområde
26 Verkaån, Biflöde från Christinehof SE617800-138474 Verkaån, Biflöde från Christinehof VE19 Verkaån Kustområde
27 Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV SE617611-138879 Verkaån, Biflöde från Eljaröds ARV VE10 Verkaån Kustområde
28 Verkaån, Nedströms Hemmeneköp, nedströms vägbro SE618332-138042 Verkaån, Nedströms Hemmeneköp, nedströms vägbro VE16BF Verkaån Kustområde
29 Verkaån, SO Önneköp SE618507-137864 Verkaån, SO Önneköp VE16 Verkaån Kustområde
30 Verkaån, Uppströms Brösarps ARV SE617897-139155 Verkaån, Uppströms Brösarps ARV VE7 Verkaån Kustområde
31 Verkaån, Uppströms Illstorp SE618148-138115 Verkaån, Uppströms Illstorp VE20 Verkaån Kustområde