KEU, Östergötlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.

Eftersom kalkningsverksamheten i länet är relativt liten med enbart ca 300 ton spridd kalk per år, är resurserna för effektuppföljning små. Länsstyrelsen har därför prioriterat kemisk effektuppföljning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1979
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
2011-03-07 08:31
2011-10-26 14:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ansebobäcken SE651777-147747 Ansebobäcken 05STA0608 Motala ström
2 Axsjön SE649652-148582 Axsjön 05STA0017 Motala ström
3 Axsjön SE652104-147192 Axsjön 05STA0338 Motala ström
4 Betlehemssjön SE651316-152992 Betlehemssjön 05STA0504 Kilaån
5 Bjän kalk SE649333-148778 Bjän kalk 05STA0033 Bjän Motala ström
6 Björkhultssjön kalk SE641625-148611 Björkhultssjön kalk 05STA0446 Björkhultsjön Motala ström
7 Björsjön SE653759-149063 Björsjön 05STA0374 WA66393527 Nyköpingsån
8 Bogsjön SE650471-145983 Bogsjön 05STA0444 Motala ström
9 Bredsjön kalk SE652047-147336 Bredsjön kalk 05STA0522 Bredsjön Motala ström
10 Dalsjön kalk SE650163-146297 Dalsjön kalk 05STA0114 Dalsjön Motala ström
11 Djupsjöbäcken SE653749-149093 Långsjöbäcken 05STA0610 Nyköpingsån
12 Djupsjön SE653463-148756 Djupsjön 05STA0558 Nyköpingsån
13 Djupån SE651180-151200 Djupån 05STAOG18 Vistingebäcken Motala ström
14 Djurshyttesjön kalk SE650190-148501 Djurshyttesjön kalk 05STA0112 Djurshyttesjön Motala ström
15 Dunsjön SE653589-148776 Dunsjön 05STA0568 Nyköpingsån
16 Fiskgölen SE651943-146306 Fiskgölen 05STA0535 Motala ström
17 Fisklösen SE653436-148828 Fisklösen 05STA0461 Nyköpingsån
18 Fyrsjön SE649781-148438 Fyrsjön 05STA0350 Motala ström
19 Geten SE649314-149514 Geten kalk 05STA0007
20 Getsjön kalk SE651062-151069 Getsjön kalk 05STA0428 Getsjön Motala ström
21 Getåbäcken Algutsbo SE650678-152694 Getåbäcken Algutsbo 05STAVTD0013 Getåbäcken Kustområde
22 Getåbäcken mynningen SE650505-152842 Getåbäcken mynninge 05STAVTD0014 Getåbäcken Kustområde
23 Grytsjön SE652135-147306 Grytsjön 05STA0302 Motala ström
24 Grytsjön kalk SE649672-148315 Grytsjön kalk 05STA0025 Grytsjön Motala ström
25 Gårdsjön kalk SE650663-152889 Gårdsjön kalk 05STA0132 Gårdsjön Kustområde
26 Gäddgölen SE650576-146694 Gäddgölen 650576146694 Motala ström
27 Gäddgölen SE651029-152766 Gäddgölen 05STA0415 Kustområde
28 Gäddån SE652722-150052 Gäddån 05STAVTD0035 Gäddån Nyköpingsån
29 Gällsjön SE649781-148916 Gällsjön 05STA0029 Motala ström
30 Gällsjön SE653666-148830 Gällsjön 05STA0401 Nyköpingsån
31 Göseboån SE650485-148949 Göseboån 05STA0611 Nygårdsån Motala ström
32 Haggöl kalk SE641548-150670 Haggöl kalk 05STA0303 Haggöl Motala ström
33 Hallsjön SE649815-148667 Hallsjön 05STA0019 Motala ström
34 Halsebosjön SE649891-148303 Halsebosjön 05STA0133 Motala ström
35 Herrsjön kalk SE650493-151859 Herrsjön kalk 05STA0312 Kustområde
36 Hesjön SE650532-151565 Hesjön 650532151565 Motala ström
37 Hinnern kalk SE653577-148811 Hinnern kalk 05STA0557 Hinnern Nyköpingsån
38 Hjässasjön kalk SE649656-147405 Hjässasjön kalk 05STA0407 Hjässasjön Motala ström
39 Holmsjön SE653810-148900 Holmsjön 05STA0471 Nyköpingsån
40 Holmsjön (betlehems) SE651368-152935 Holmsjön (betlehems) 05STA0416 Kilaån
41 Holmsjön kalk SE652619-150314 Holmsjön kalk 05STA0344 Holmsjön Nyköpingsån
42 Hovden SE649991-148218 Hovden 05STA0119 Motala ström
43 Huddagölen kalk SE641652-148179 Huddagölen kalk 05STA0290 Motala ström
44 Hultsjön SE649454-148247 Hultsjön 05STA0024 Motala ström
45 Hyttgölen kalk SE651876-146342 Hyttgölen kalk 05STA0536 Hyttgölen Motala ström
46 Jusjön kalk SE650722-151406 Jusjön kalk 05STA0330 Motala ström
47 Järpdammen SE644994-152712 Järpdammen 644994152710 Vindån
48 Kallaåns Biflöde SE640636-147000 Kallaåns Biflöde 05STA573 Motala ström
49 Karsjön SE651660-149696 Karsjön 05STA0357 Motala ström
50 Karstorp nedstr Karssjön SE651707-149739 Karstorp nedstr Karssjön 05STAVTD0019 Motala ström
51 Kilängsån SE650163-146573 Kilängsån 05STAVTD0026 Motala ström
52 Korgen SE652182-147337 Korgen 05STA0486 Motala ström
53 Krankenbäcken SE651553-152868 Krankenbäcken 05STA0612 Kilaån
54 Kulla Hyttabäcken SE650622-153334 Kulla Hyttabäcken 05VTNEL03 Kustområde
55 Kvarnsjön kalk SE651698-152941 Kvarnsjön kalk 05STA0505 Kvarnsjön Kilaån
56 Kvarsebobäcken Junk SE650432-154672 Kvarsebobäcken Junk 05STAVTD0017 Kvarseboån Kustområde
57 Ladsjön kalk SE650287-149269 Ladsjön kalk 05STA0310 Ladsjön Motala ström
58 Lilla Burgöl SE645117-152642 Lilla Burgöl 05STA0231 Vindån
59 Lilla skiren kalk SE651465-149747 Lilla skiren kalk 05STA0089 Lilla Skiren Motala ström
60 Lilla tväsjön kalk SE643860-147139 Lilla tväsjön kalk 05STA0378 Motala ström
61 Lilla älgsjön kalk SE651013-153019 Lilla älgsjön kalk 05STA0508 Lilla Älgsjön Kustområde
62 Lillgigeln kalk SE643471-148084 Lillgigeln kalk 05STA0301 Lillgigeln Motala ström
63 Lillsjön SE653582-149175 Lillsjön 05STA0309 Nyköpingsån
64 Långa Getsjön SE650836-152701 Långa Getsjön 05STA0127 Kustområde
65 Långbogen kalk SE650387-148392 Långbogen kalk 05STA0115 Långbogen Motala ström
66 Långgöl SE644933-152684 Långgöl 05STA0227 Vindån
67 Långgölen SE651154-152244 Långgölen 05STA0074 Kustområde
68 Långgölen SE652079-147313 Långgölen 05STA0553 Motala ström
69 Långsjön SE651533-152854 Långsjön 651533152854 Kilaån
70 Långsjön SE653504-148736 Långsjön 05STA0465 Nyköpingsån
71 Långsjön kalk SE651124-146664 Långsjön kalk 05STA0528 Långsjön Motala ström
72 Lövgölen SE651773-152539 Lövgölen 651773152539 Kilaån
73 Mellstagöl SE641570-150936 Mellstagöl 05STA0187 Motala ström
74 Mobäcken SE651000-147025 Mobäcken 05STAOG21 Ängstuguån Motala ström
75 Mogölen SE641654-148576 Mogölen 05STA0299 Motala ström
76 Mosjön kalk SE642260-149453 Mosjön kalk 05STA0323 Motala ström
77 Mosjön kalk SE644557-150627 Mosjön kalk 05STA0293 Mosjön Storån
78 Mossbrogölen SE651687-152685 Mossbrogölen 651687152685 Kilaån
79 Myckelmossasjön kalk SE652022-151699 Myckelmossasjön kalk 05STA0492 Myckelmossasjön Nyköpingsån
80 Månsjön kalk SE643976-147242 Månsjön kalk 05STA0379 Månsjön Motala ström
81 Måsjön SE651642-150651 Måsjön 05STA0372 Nyköpingsån
82 Mörtsjön kalk SE653509-148902 Mörtsjön kalk 05STA0460 Mörtsjön Nyköpingsån
83 Mösjön SE650507-146006 Mösjön 05STA0520 Motala ström
84 Mösjön kalk SE651791-150536 Mösjön kalk 05STA0470 Mösjön Nyköpingsån
85 Nedre glottern kalk SE650646-152150 Nedre glottern kalk 05STA0134 Nedre Glottern Kustområde
86 Nedre Herrgölen SE650934-152136 Nedre Herrgölen 05STA0071 Kustområde
87 Nedströms Kvarngölen SE641836-148843 Nedströms Kvarngölen 05STAVTD0033 Motala ström
88 Nedströms Stora Kosjön Sågarstugan SE651871-152279 Nedströms Stora Kosjön Sågarstugan 05STAVTD0021 Kilaån
89 Norrsjön SE652093-147433 Norrsjön 05STA0609 Norrsjön Motala ström
90 Norrsjön kalk SE651577-151632 Norrsjön kalk 05STA0479 Nyköpingsån
91 Roland SE650978-152794 Roland 05STA0518 Kustområde
92 Ruggen SE649729-148798 Ruggen 05STA0022 Motala ström
93 Råsasjön kalk SE640520-147194 Råsasjön kalk 05STA0352 Råsasjön Motala ström
94 Råsjön kalk SE650806-152151 Råsjön kalk 05STA0129 Råsjön Kustområde
95 Råsjötärna SE650871-152206 Råsjötärna 05STA0333 Kustområde
96 Rödgölen SE651297-151496 Rödgölen 05STA0423 Kustområde
97 Rösjön SE650126-148683 Rösjön 650126148683 Motala ström
98 Rösjön SE650587-146324 Rösjön 05STA0395 Motala ström
99 Rösjön SE653438-148664 Rösjön 05STA0560 Nyköpingsån
100 Silverån Byasjön - Boen SE639943-147103 Silverån Byasjön - Boen 05STAVTD0032 Silverån: Brusaån - källan Emån
101 Skarparegöl kalk SE640494-147128 Skarparegöl kalk 05STA0355 Skarparpegöl Motala ström
102 Skiren SE650581-152471 Skiren 05STA0422 Skiren Kustområde
103 Skiren SE653553-148905 Skiren 05STA0562 Nyköpingsån
104 Skrovsjön SE651914-151841 Skrovsjön 05STA0499 Nyköpingsån
105 Skrumpsjön kalk SE651746-146190 Skrumpsjön kalk 05STA0524 Skrumpsjön Motala ström
106 Skärgölen SE651091-152929 Skärgölen 05STA0414 Kustområde
107 Skärgölen SE651172-152250 Skärgölen 05STA0072 Kustområde
108 Skärgölen SE651422-152812 Skärgölen 651422152812 Kilaån
109 Stensjön kalk SE650087-148743 Stensjön kalk 05STA0117 Stensjön Motala ström
110 Stensjön kalk SE651703-150497 Stensjön kalk 05STA0307 Stensjön Nyköpingsån
111 Stigsjön SE651339-150909 Stigsjön 05STA0098 Nyköpingsån
112 Stocksjön kalk SE650874-151419 Stocksjön kalk 05STA0126 Stocksjön Kustområde
113 Stora billingsgölen kalk SE642572-148779 Stora billingsgölen kalk 05STA0287 Stora Billingsgölen Motala ström
114 Stora burgöl kalk SE645082-152649 Stora burgöl kalk 05STA0382 Vindån
115 Stora kosjön kalk SE651856-152345 Stora kosjön kalk 05STA0468 Stora Kosjön Kilaån
116 Stora Lisjön SE651577-149685 Stora Lisjön 05STA0306 Motala ström
117 Stora Lyssgölen SE651633-151527 Stora Lyssgölen 05STA0477 Motala ström
118 Stora Simsgölen SE651783-152658 Stora Simsgölen 651783152658 Kilaån
119 Stora skiren kalk SE651623-149896 Stora skiren kalk 05STA0403 Stora Skiren Motala ström
120 Stora älgsjön kalk SE651189-152757 Stora älgsjön kalk 05STA0077 Stora Älgsjön Kustområde
121 Storagöl kalk SE640094-146134 Storagöl kalk 05STA0192 Storagöl Motala ström
122 Stordalsbäcken SE650576-152808 Stordalsbäcken 05STAVTD0043 Kustområde
123 Storsjön kalk SE653641-149159 Storsjön kalk 05STA0511 Storsjön Nyköpingsån
124 Strupen SE651153-152964 Strupen 05STA0503 Kustområde
125 Strussjön SE650090-148889 Strussjön 05STA0116 Motala ström
126 Sundsjön kalk SE650473-145905 Sundsjön kalk 05STA0521 Sundsjön Motala ström
127 Svartgölen SE650718-152900 Svartgölen 05STA0421 Kustområde
128 Sörsjön SE651267-151652 Sörsjön 05STA0424 Nyköpingsån
129 Sörsjön SE653701-148957 Sörsjön 05STA0456 Nyköpingsån
130 Tallgölen kalk SE643525-147916 Tallgölen kalk 05STA0371 Motala ström
131 Togöl kalk SE641605-150862 Togöl kalk 05STA0211 Togöl Motala ström
132 Togölsån SE641633-151016 Togölsån 05STAVTD0041 Motala ström
133 Tomtsjön SE651588-150475 Tomtsjön 05STA0359 Nyköpingsån
134 Torgölen SE651810-146380 Torgölen 05STA0527 Motala ström
135 Trangölen SE650681-151443 Trangölen 650681151443 Motala ström
136 TRANGÖLSBÄCKEN SE643866-146977 TRANGÖLSBÄCKEN 05STA0607 Motala ström
137 Trehörningen SE649700-147900 Trehörningen 05STA0023 Motala ström
138 Trehörningen SE651373-145998 Trehörningen 05STA0387 Motala ström
139 Trehörningen kalk SE651543-151859 Trehörningen kalk 05STA0345 Trehörningen Nyköpingsån
140 Tväskäpporna kalk SE650661-152908 Tväskäpporna kalk 05STA0413 Kustområde
141 Unnamon SE651524-146290 Unnamon 05STAVTD0042 Godegårdsån Motala ström
142 Uppströms Doserare Kosjöhult SE651794-152453 Uppströms Doserare Kosjöhult 05STAVTD0040 Kilaån
143 Utlopp Långbogen SE650440-148342 Utlopp Långbogen 05STAVTD0002 Sätraån Motala ström
144 Utlopp Övre Vekmangeln SE651307-152063 Utlopp Övre Vekmangeln 05STA0600 Kustområde
145 Vassholmasjön SE650419-146446 Vassholmasjön 05STA0390 Motala ström
146 Vishultasjön kalk SE651038-146701 Vishultasjön kalk 05STA0510 Vishultasjön Motala ström
147 Vreden SE653700-149142 Vreden 05STA0373 Nyköpingsån
148 Vresjön kalk SE650652-146973 Vresjön kalk 05STA0124 Vresjön Motala ström
149 Vrångsjön SE650629-154627 Vrångsjön 05STA0392 Kustområde
150 Västersjön SE651556-147469 Västersjön 05STA0530 Motala ström
151 Ysjön SE651155-151345 Ysjön 05STA0073 Hultån Kustområde
152 Ystersjön kalk SE651708-147204 Ystersjön kalk 05STA0519 Ystersjön Motala ström
153 Åken kalk SE650524-151342 Åken kalk 05STA0328 Motala ström
154 Åksjön kalk SE651587-153068 Åksjön kalk 05STA0507 Åksjön Kilaån
155 Ålsjön SE650197-149404 Ålsjön 05STA0317 Motala ström
156 Ämten SE649973-148538 Ämten 649973148538 Motala ström
157 Ämten SE653616-148677 Ämten 05STA0409 Nyköpingsån
158 Ämten kalk SE651129-151378 Ämten kalk 05STA0412 Ämten Kustområde
159 Ösjön SE650145-149340 Ösjön 05STA0286 Motala ström
160 Övergivern kalk SE651388-150761 Övergivern kalk 05STA0096 Övergivern Nyköpingsån
161 Övre glottern kalk SE650935-152305 Övre glottern kalk 05STA0085 Övre Glottern Kustområde
162 Övre Herrgölen SE650937-152192 Övre Herrgölen 05STA0083 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborregölen SE652206-152143 Abborregölen 05STA0383 Kilaån
2 Albergsgölen SE642174-148390 Albergsgölen 05STA0369 Motala ström
3 Axsjön SE641694-150897 Axsjön 05STA0289 Motala ström
4 Bastgölarna SE651398-146060 Bastgölarna 05STA0559 Motala ström
5 Bengtgölen SE650828-152254 Bengtgölen 05STA0332 Kustområde
6 Blankgölen SE640103-147258 Blankgölen 05STA0354 Emån
7 Bodasjön SE640788-147731 Bodasjön 05STA0420 Motala ström
8 Boen SE640089-147084 Boen 05STA0604 Emån
9 Bogöl SE645394-152511 Bogöl 05STA0243 Vindån
10 Braxengölen SE651707-151631 Braxengölen 05STA0474 Nyköpingsån
11 Bredgölen SE642546-148626 Bredgölen 05STA0154 Motala ström
12 Bredgölen SE649511-148415 Bredgölen 05STA0366 Motala ström
13 Bugsjön SE651293-151724 Bugsjön 05STA0102 Nyköpingsån
14 Bursjön SE651420-150881 Bursjön 05STA0304 Nyköpingsån
15 Bäck vid Horn SE642092-150934 Bäck vid Horn VTN0000020 Motala ström
16 Bärsjön SE650935-152414 Bärsjön 05STA0084 Kustområde
17 Böksjön SE650829-153147 Böksjön 05STA0526 Kustområde
18 Danmark (uppströms Hållsdammen) SE650705-146915 Danmark (uppströms Hållsdammen) 05VTNEL01 Motala ström
19 De Geersfors SE650818-146368 De Geersfors 05STAVTD0024 Motala ström
20 Djupsjön SE653823-148972 Djupsjön 05STA0552 Nyköpingsån
21 Fagergöl SE641488-150946 Fagergöl 05STA0341 Botorpsströmmen
22 Fallgöl SE641102-150908 Fallgöl 05STA0300 Botorpsströmmen
23 Fetgölen SE644011-151461 Fetgölen 05STA0393 Storån
24 Fjälsjön SE652217-151994 Fjälsjön 05STA0360 Nyköpingsån
25 Gagnar/loddbygölen SE650664-152103 Gagnar/loddbygölen 05STA0385 Kustområde
26 Getåravinen SE650523-152827 Getåravinen 05VTNEL06 Kustområde
27 Getängen Svintunaån SE650694-153182 Getängen Svintunaån 05VTNEL04 Kustområde
28 Gluggebogölen SE639984-146906 Gluggebogölen 05STA0194 Emån
29 Godegårdsån SE651221-146251 Godegårdsån 05STAVTD0023 Motala ström
30 Gryten SE651684-150699 Gryten 05STA0320 Nyköpingsån
31 Gubbgöl SE646458-152379 Gubbgöl 05STA0533 Söderköpingsån
32 Gulbäckesjön SE649486-147223 Gulbäckesjön 05STA0400 Motala ström
33 Gullvagnen SE651021-153198 Gullvagnen 05STA0343 Kustområde
34 Gunnarsgölen SE651655-152233 Gunnarsgölen 05STA0365 Kustområde
35 Gåsöbäcken SE650343-149140 Gåsöbäcken 05STAVTD0005 Nygårdsån Motala ström
36 Gäddgölen SE640883-147492 Gäddgölen 05STA0347 Motala ström
37 Gällsjögöl SE649843-148944 Gällsjögöl 05STA0358 Motala ström
38 Gällsjön SE649585-148736 Gällsjön 05STA0362 Motala ström
39 Hagsjön SE651556-150744 Hagsjön 05STA0427 Nyköpingsån
40 Hemsjön SE649835-147866 Hemsjön 05STA0394 Motala ström
41 Holmsjögöl SE650759-151322 Holmsjögöl 05STA0361 Motala ström
42 Holmsjön SE650736-151299 Holmsjön 05STA0322 Motala ström
43 Holmsjön SE650953-146571 Holmsjön 05STA0502 Motala ström
44 Holmsjön SE650980-152874 Holmsjön 05STA0321 Kustområde
45 Holmsjön SE651757-146744 Holmsjön 05STA0472 Motala ström
46 Holpen SE651558-151026 Holpen 05STA0481 Nyköpingsån
47 Hultesjön SE649439-147203 Hultesjön 05STA0399 Motala ström
48 Hultån från Ågelsjön SE650548-151918 Hultån från Ågelsjön 05STAVTD0010 Kustområde
49 Husgölen SE641116-147226 Husgölen 05STA0324 Motala ström
50 Hyttesjön SE650017-148309 Hyttesjön 05STA0364 Motala ström
51 Hällsjön SE651890-146720 Hällsjön 05STA0473 Motala ström
52 Hästgöl SE646150-152735 Hästgöl 05STA0532 Söderköpingsån
53 Julern SE649983-148269 Julern 05STA0086 Motala ström
54 Klarsjön SE648003-152457 Klarsjön 05STA0001 Söderköpingsån
55 Krokolven SE641519-151267 Krokolven 05STA0313 Botorpsströmmen
56 Kvasjön SE649865-147710 Kvasjön 05STA0404 Motala ström
57 Lilla Kosjön SE651717-152411 Lilla Kosjön 05STA0483 Kustområde
58 Lilla Långsjön SE649478-146964 Lilla Långsjön 05STA0297 Motala ström
59 Lillgölen SE649502-148344 Lillgölen 05STA0425 Motala ström
60 Linddalssjön SE652052-151626 Linddalssjön 05STA0429 Nyköpingsån
61 Ljussjön SE650273-148918 Ljussjön 05STA0348 Motala ström
62 Ljussjön SE651487-151225 Ljussjön 05STA0337 Nyköpingsån
63 Ljussjön SE651578-150774 Ljussjön 05STA0314 Nyköpingsån
64 Långgölen SE640368-147904 Långgölen 05STA0353 Motala ström
65 Långgölen SE649528-148374 Långgölen 05STA0013 Motala ström
66 Lösen SE641451-151006 Lösen 05STA0342 Botorpsströmmen
67 Magdesjösjön SE649979-147608 Magdesjösjön 05STA0405 Motala ström
68 Målsjön SE652019-150628 Målsjön 05STA0484 Nyköpingsån
69 Möckeln SE641151-148634 Möckeln 05STA0178 Motala ström
70 Mösjön SE652461-149814 Mösjön 05STA0346 Motala ström
71 Namnlösen SE650956-152922 Namnlösen 05STA0308 Kustområde
72 Nedre Ripplingen SE651627-150664 Nedre Ripplingen 05STA0478 Nyköpingsån
73 Nedströms Braxengölen SE651757-151618 Nedströms Braxengölen 05STAVTD0030 Nyköpingsån
74 Nedströms doserare Myckelmossa SE651833-151648 Nedströms doserare Myckelmossa 05STAVTD0029 Nyköpingsån
75 Nedströms doserare Ämten SE651361-152560 Nedströms doserare Ämten 05STAVTD0027 Kustområde
76 Nedströms Göl SE640290-145904 Nedströms Göl 05STAVTD0034 Motala ström
77 Norrhult nedströms Norrlången SE641306-148462 Norrhult nedströms Norrlången 05VTNEL08 Motala ström
78 Norrsjön SE649903-147795 Norrsjön 05STA0402 Motala ström
79 Opplången SE650267-147637 Opplången 05STA0408 Motala ström
80 Porsgölen SE640562-147661 Porsgölen 05STA0331 Motala ström
81 Ringarhultsån SE650755-146631 Ringarhultsån 05STAVTD0025 Motala ström
82 Salsjön SE649385-147034 Salsjön 05STA0397 Motala ström
83 Sandgölen SE640480-147722 Sandgölen 05STA0356 Motala ström
84 Sarven SE650591-151299 Sarven 05STA0339 Motala ström
85 Sillsjön SE640542-147432 Sillsjön 05STA0329 Motala ström
86 Silverån SE640209-146111 Silverån 05STAVTD0007 Motala ström
87 Silverån Forserum SE640044-147345 Silverån Forserum 05STAVTD0008 Emån
88 Skiren SE649118-148632 Skiren 05STA0340 Motala ström
89 Skjutfältet Bulsjöån SE640905-146910 Skjutfältet Bulsjöån 05VTNEL07 Motala ström
90 Skolen SE642214-148475 Skolen 05STA0179 Motala ström
91 Skrålen SE651335-152705 Skrålen 05STA0099 Kustområde
92 Skäggölen SE649938-148684 Skäggölen 05STA0315 Motala ström
93 Skärgölen SE649652-148301 Skärgölen 05STA0375 Motala ström
94 Skärgölen SE650986-152463 Skärgölen 05STA0080 Kustområde
95 Smågölarna SE650752-152223 Smågölarna 05STA0334 Kustområde
96 Stengölen SE649784-147365 Stengölen 05STA0391 Motala ström
97 Stensjön SE643868-151591 Stensjön 05STA0602 Stensjön Storån
98 Sticksjön SE649387-147091 Sticksjön 05STA0296 Motala ström
99 Stora Holmsjön SE651631-152892 Stora Holmsjön 05STA0506 Kilaån
100 Stora Långsjön SE649468-147028 Stora Långsjön 05STA0298 Motala ström
101 Stora Svartgölen SE651781-147357 Stora Svartgölen 05STA0529 Motala ström
102 Storån från Näken SE650563-152028 Storån från Näken 05STAVTD0011 Kustområde
103 Strålen SE650945-153143 Strålen 05STA0082 Kustområde
104 Stuggölen SE650974-153283 Stuggölen 05STA0367 Kustområde
105 Susehålsbäcken SE640076-147409 Susehålsbäcken 05STAVTD0038 Emån
106 Svartgölen SE649469-148463 Svartgölen 05STA0411 Motala ström
107 Svartsjön SE647974-152402 Svartsjön 05STA0014 Söderköpingsån
108 Svartsjön SE651818-151176 Svartsjön 05STA0469 Nyköpingsån
109 Svängbågen kalk SE651305-152118 Svängbågen kalk 05STA0101 Svängbågen Kustområde
110 Torgölen SE646411-152181 Torgölen 05STA0534 Söderköpingsån
111 Torrgöl SE641154-150788 Torrgöl 05STA0370 Botorpsströmmen
112 Torshagsån SE650496-152196 Torshagsån 05STA572 Kustområde
113 Torshagsån Åby SE650456-152236 Torshagsån Åby 05STAVTD0012 Kustområde
114 Trehörningsbäcken SE651655-151817 Trehörningsbäcken 05VTNEL05 Nyköpingsån
115 Trehörningssjön SE650876-152601 Trehörningssjön 05STA0097 Kustområde
116 Trehörningssjön SE651064-152521 Trehörningssjön 05STA0351 Kustområde
117 Tången SE641897-146290 Tången 05STA0202 Motala ström
118 Utlopp Storsjön SE653640-149164 Utlopp Storsjön 05STAVTD0009 Nyköpingsån
119 Veten SE649825-150282 Veten 05STA0349 Motala ström
120 Visjön SE652442-149893 Visjön 05STA0410 Motala ström
121 Åbron Boen-Börlingen SE639875-147610 Åbron Boen-Börlingen VTN0000032 Emån
122 Åksjön SE650978-153052 Åksjön 05STA0430 Kustområde
123 Årsjön SE651434-146412 Årsjön 05STA0093 Motala ström
124 Älgsjön SE651910-150769 Älgsjön 05STA0500 Nyköpingsån
125 Ämten SE645491-152387 Ämten 05STA0531 Söderköpingsån
126 Ämten SE646656-152643 Ämten 05STA0064 Söderköpingsån
127 Ämten SE651335-152587 Ämten 05STA0100 Kustområde
128 Östjuten SE652331-150312 Östjuten 05STA0445 Nyköpingsån
129 Övre Ripplingen SE651520-150726 Övre Ripplingen 05STA0426 Nyköpingsån