RMÖ, Bottenfauna kust, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sedan 2007 finns ett samordnat nationellt-regionalt bottenfaunaprogram i eg. Östersjön. Det samordnade bottenfaunaprogrammet gör det möjligt att upptäcka både storskaliga och regionala variationer. I länet finns två områden där bottenfauna undersöks årligen, St Annas skärgård och Gryts skärgård. Dessa områden ska fungera som referens till mer belastade områden som undersöks inom recipientkontrollen. Motala Ströms Vattenvårdsförbund ansvarar för bottenfaunaundersökningar i mer belastade områden; Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken.

Syftet med delprogrammet är att bedöma bottenmiljöns kvalitet utifrån den sedimentlevande bottenfaunan. Bottenfauna är en bra indikator på övergödning genom att de uppvisar en kraftig respons vid syrebrist och hög organisk belastning.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Östergötland
2011-03-07 08:39
2012-08-23 15:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 NO I Kärrö SE647154-156662 NO i Kärrö StAnna 4 Kärrfjärden Havet
2 O Kallsö SE645528-156100 O Kallsö Gryt 5 Hesselöfjärden Havet