RMÖ, Trendsjöar, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Trendsjöövervakningen syftar till att öka kunskapen om miljötillståndet i relativt opåverkade sjöar. Mätningarna tjänar som referens till undersökningar i mer påverkade sjöar. Delprogrammet ska visa på mellanårsvariation och långtidsutveckling av både kemiska och biologiska parametrar. Trendsjöarna används även för långsiktig övervakning av miljöpåverkan av mer storskalig karaktär, t.ex. långväga luftnedfall.

I länet finns fem trendsjöar men endast en av dessa, Bleklången, är ett regionalt tillägg till det nationella programmet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Östergötland
2011-03-07 08:50
2017-08-11 15:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bleklången SE651715-149495 Bleklången Ög 15 Bleklången Motala ström