KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av vattenkemi i Luleås innerfjärdar. Programmet startades 2004 i sin nuvarande form men olika kontrollprogram med varierande frekvens, parametrar och antal provtagningsstationer har pågått sedan 1990.
Godkänd
2011-03-14 08:21
Sötvatten
Löpande program
Luleå kommun
KÖ, kommunal övervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-08 12:32
2023-03-02 15:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aleån nedströms fällningsdamm SE728573-177561 Aleån nedströms fällningsdamm A2 Aleån Alån
2 Aleån uppströms fällningsdamm SE728629-177538 Aleån uppströms fällningsdamm A1 Aleån Alån
3 Björsbyfjärden, vid den muddrade kanalen vid Bodskataudden SE729491-179252 Björsbyfjärden, vid den muddrade kanalen vid Bodskataudden Björsbyfjärden Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
4 Holmsundet vid cykelbron SE729554-179160 Holmsundet vid cykelbron Holmsundet Sellingsundet/Holmsundet Kustområde
5 Inre Lakaviken uppströms ARV, referens SE731160-179545 Inre Lakaviken uppströms ARV, referens S0 Lakabäcken Kustområde
6 Jämtöälven nedströms ARV SE732159-180450 Jämtöälven nedströms ARV J1 Vitån Vitån
7 Jämtöälven uppströms ARV SE732216-180493 Jämtöälven uppströms ARV J0 Vitån Vitån
8 Lulsundskanalen, Vid kanalens övre ända där Björkskatafjärden rinner ut SE729208-179319 Lulsundskanalen, Vid kanalens övre ända där Björkskatafjärden rinner ut Lulsundskanalen Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
9 Mulöviken, vid småbåtshamnen i Bensbyn längst ut på stenpiren SE729772-179675 Mulöviken, vid småbåtshamnen i Bensbyn längst ut på stenpiren Mulöviken Granöfjärden Havet
10 Norrbäcken Antnäs SE728479-177939 Norrbäcken Antnäs Biflöde Antnäs Norrbäcken Kustområde
11 Persöfjärden nedströms ARV SE731194-178640 Persöfjärden nedströms ARV Ä1 Persöfjärden Altersundet
12 Porsöudden SE729405-179257 Porsöudden Porsöudden Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
13 Rosån nedströms ARV SE729255-175805 Rosån nedströms ARV K1 Rosån Rosån
14 Rosån uppströms ARV, referens SE729265-175795 Rosån uppströms ARV, referens K0 Rosån Rosån
15 Råneälven nedströms ARV SE732049-179686 Råneälven nedströms ARV R1 Råneälven Råneälven
16 Råneälven uppströms ARV SE732056-179626 Råneälven uppströms ARV R0 Råneälven Råneälven
17 Sinksundet, vid Sinksundsbron SE729501-179437 Sinksundet, vid Sinksundsbron Sinksundet Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
18 Svartholmskanalen, Vid Skurholmsfjärdens utlopp vid Malmudden, före första landsvägsbron SE729040-179338 Svartholmskanalen, Vid Skurholmsfjärdens utlopp vid Malmudden, före första landsvägsbron Svartholmskanalen Skurholmsfjärden Kustområde
19 Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna SE729620-179683 Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna Sörfjärden Sörfjärden Kustområde
20 Sörträskbäcken nedströms SE729373-175876 Sörträskbäcken nedströms Sö2 Båthusbäcken Alån
21 Sörträskbäcken uppströms SE729416-175850 Sörträskbäcken uppströms Sö1 Båthusbäcken Alån
22 Vitåfjärden nedström ARV SE732968-180212 Vitåfjärden nedström ARV V1 Vitåfjärden Vitån
23 YH1 Harrbäcken SE728935-179984 Harrbäcken uppströms dikesutlopp fr industriområdet. YH1 Harrbäcken Kustområde
24 YH2 Harrbäcken SE728917-179986 Harrbäcken nedströms dikesutlopp fr industriområdet. YH2 Harrbäcken Kustområde
25 YS1 Sörbrändöfjärden SE728782-180064 Sörbrändöfjärden YS1 Sörbrändöfjärden Ligger utanför HARO
26 Yttre Lakaviken nedströms ARV SE731182-179641 Yttre Lakaviken nedströms ARV S1 Lakabäcken Kustområde