SRK, Tämnarån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll Tämnarån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Tierps kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 09:56
2011-03-14 08:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tämnarån, Karlholms bruk SE671239-160028 Tämnarån, Karlholmsbruk 010-TÄ2 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån
2 Tämnarån, Ubblixbo SE667803-159063 Tämnarån, Ubblixbo 020TÄ4 Tämnarån Svartån - Tämnaren Tämnarån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tämnarån, Bro gård SE669618-159643 Tämnarån, Bro gård 005-TÄ1 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån
2 Tämnarån, Tierps kyrka SE668771-159239 Tämnarån, Tierps kyrka 015-TÄ3 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån