SRK, Olandsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll Olandsån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östhammars kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 10:22
2011-03-14 08:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Olandsån, Ekeby SE666493-163478 Olandsån, Ekeby 060-OL4 Olandsån Olandsån
2 Olandsån, Gimo damm SE667566-163131 Olandsån, Gimo damm 055-OL3 Olandsån - Bäck från Gimo damm Olandsån
3 Olandsån, Ledsundet SE669252-163452 Olandsån, Ledsundet 045-OL1 Olandsån Olandsån
4 Olandsån, Ålsunda SE665920-163249 Olandsån, Ålsunda 065-OL5 Olandsån Olandsån
5 Olandsån, Övernuttö SE668303-163357 Olandsån, Övernuttö 050-OL2 Olandsån Olandsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Olandsån,Giningen SE665415-163555 Olandsån,Giningen 070-OL6 Olandsån Olandsån