SRK, Knivstaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Knivstaån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Knivsta kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 11:09
2011-03-09 17:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Knivstaån, Gamla E4an SE661721-160977 Knivstaån, Gamla E4an 280-KN1 Lövstaån Norrström
2 Knivstaån,Glömtorp SE662222-161183 Knivstaån,Glömtorp 285-KN2 Lövstaån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Knivstaån, Kvarntorp SE662255-161243 Knivstaån, Kvarntorp 290-KN3 Lövstaån Norrström