RMÖ, Skåne län, Regionala referenssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet startade 1984 med kontinuerlig vattenkemisk provtagning fyra gånger per år i okalkade sjöar för att kunna följa försurningsutvecklingen och ge referensmaterial till kalkade sjöar. Provtagning utfördes då i sju sjöar i norra Skåne, varav alla utom Bäen och Lillesjö övergick till Länsstyrelsens program för Regionala referenssjöar (tidigare kallat ”Regionala tidsseriesjöar”) 1995. Istället tillkom då fyra andra nationella sjöar och en regional sjö, Ellestadssjön, i södra Skåne. En tanke med programmet var att utvecklingen för referenssjöarna, som inte ska vara påverkade av direkta utsläpp, skulle kunna jämföras med resultatet från bl. a. riksinventeringarna av sjöar och vid utvärdering av förändringar i mer påverkade områden. I och med revideringen av det nationella programmet 2008 överfördes Dagstorpssjön från att ha varit nationell referenssjö till att ingå som regional referenssjö. Idag (2008) ska resultaten kunna användas vid jämförelse med omdrevssjöar samt nationella trendsjöar.

Delprogrammet omfattar kemisk-fysikaliska analyser i samtliga sjöar samt årliga analyser av växtplankton i Ellestadssjön. På sikt är intentionen att utöka med biologiska analyser, i första hand växtplankton i övriga sjöar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:40
2015-02-18 14:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blistorpasjön C SE623195-141639 Blistorpasjön C Blistorpasjön Skräbeån
2 Dagstorpssjön SE620953-135500 Dagstorpssjön C Rönne å
3 Ellestadsjön SE615899-136823 Ellestadsjön C M05 Ellestadssjön Kävlingeån
4 Fåglasjön C SE622410-135589 Fåglasjön C L06 Fåglasjön Rönne å
5 Liasjön SE625911-138823 Liasjön C L03 Liasjön Helge å
6 Lärkesholmssjön SE624178-134911 Lärkesholmssjön C L07 Lärkesholmssjön Rönne å
7 Skäravattnet C SE624486-141154 Skäravattnet C L02 Skäravattnet Skräbeån
8 Svanshalssjön C SE625612-138546 Svanshalssjön C L04 Svanshalssjön Helge å