RMÖ, Typområden på jordbruksmark - JRK Flarkbäcken, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet syftar i första hand till att följa näringstransporten i recipienten Flarkbäcken, som ligger i ett jordbruksdominerat område.
Godkänd
2011-02-01 15:00
Jordbruksmark
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-01 14:56
2011-02-01 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gammbyn SE714363-174528 Gammbyn Gammbyn Flarkbäcken Kålabodaån
2 Sigridsrönningen SE714090-174791 Sigridsrönningen Sigridsrönningen Flarkbäcken Kålabodaån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Pellboda SE714717-174361 Pelleboda Pelleboda Flarkbäcken Kålabodaån