RMÖ, Tidsserie i referenssjö, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2009-2014, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet ”Fysikalisk-kemiska tidsseriemätningar i sjöar och vattendrag – tidsserier i referenssjöar och referensvattendrag”. I delprogrammet ingår sjön Märrsjön och vattendraget Gärsjöbäcken.

Märrsjön som ligger i Kolbäcksåns avrinnningsområde utgör i hög grad en opåverkad vattenmiljö som är representativ för länet. Mätningar har pågått i sjön sen 1983. Märrsjön används som referenssjö för fysikalisk-kemiska mätningar i andra sjöar inom Västmanlands län. Den vattenkemiska undersökningen i Märrsjön sker fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november) med undantag för syrgasprovtagningen som sker två gånger per år (sommar och vinter). Provtagningen sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Vattenkemi i sjöar”.

Under fliken ”Undersökningar” anges vilka parametrar som analyseras.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:20
2011-03-09 13:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Märrsjön SE664747-151407 Märrsjön Märrsjön Norrström