RMÖ Fisk i vattendrag, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2009-2014, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Fisk – elfiske i vattendrag.

Elfiske i vattendrag utförs enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Elfiske i rinnande vatten”. Inventeringen utförs under hösten (augusti-september). De viktigaste syftena är att kartlägga fiskbestånd, övervaka öring i flodpärlmusslevattendrag, följa upp kalkningens effekter på biologin, följa upp fiskevårdsåtgärder samt statusklassa vattendrag utifrån biologiska värden.

I Västmanlands län utförs årliga elfisken i vårt regionala referensvattendrag Gärsjöbäcken, i vattendrag som hyser flodpärlmussla samt i vattenförekomster där det finns problem med kontinuiteten (vandringshinder) som kan hindra vandrande fisk att ta sig till sina lekområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2000
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:23
2015-03-02 22:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 "Öringbäcken" Semla SE665517-149743 "Öringbäcken" Semla Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" Norrström
2 2:a fors ned V fåra SE660045-152645 2:a fors ned V fåra Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
3 Alvesta SE660920-149384 Alvesta Skedviån: Alvestabäcken, Messlångsbäcken, Tryckarsbäcken Norrström
4 Darsbo vid gångbro SE664142-149255 Darsbo vid gångbro Darsbobäcken: mellan Storsjön och Dagarn Norrström
5 Ekebybro kraftst SE659938-150657 Ekebybro kraftst Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
6 Fors bakom fab SE660351-152587 Fors bakom fab Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
7 fors bakom fab övre SE660346-152581 fors bakom fab övre Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
8 Forsån Hedhammar SE663051-148511 Forsån, Hedhammar ned väg ELFISKE_U_5 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
9 Forsån, nedströms Forsdammen SE663039-148513 Forsån, nedströms Forsdammen ELFISKE_U_6 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
10 Fr. ned. Torrf. O upp SE665532-149741 Fr. ned. Torrf. O upp Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" Norrström
11 Fr. vägtrumma o uppst SE664852-150128 Fr. vägtrumma o uppst Ån Norrström
12 Fraggbäcken, ned och uppströms lansväg SE666708-149928 Fraggbäcken, ned och uppströms lansväg Sågån Norrström
13 Grindberga SE658603-150088 Grindberga Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
14 Grindberga mittfåran SE658602-150086 Grindberga mittfåran Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
15 Gärsjöbäcken, 300 m ned vägbron nedre SE664494-152462 Gärsjöbäcken, 300 m ned vägbron nedre ELFISKE_U_2 Norrström
16 Gärsjöbäcken, 300 m ned vägbron övre SE664480-152378 Gärsjöbäcken, 300 m ned vägbron övre ELFISKE_U_1 Norrström
17 Hedströmmen, Bernshammar SE661648-149752 Hedströmmen, Bernshammar ELFISKE_U_13 Hedströmmen: från sammanflödet med Gisslarboån till Åndern Norrström
18 Hedströmmen, nedstr bro Baggå SE664196-148660 Hedströmmen, nedstr bro Baggå ELFISKE_U_9 Hedströmmen: mellan Storsjön och mynningen till Djurlångsån Norrström
19 Hedströmmen, Skinnskatteberg nat.fåran uppstr bro SE663420-149281 Hedströmmen, Skinnskatteberg nat.fåran uppstr bro ELFISKE_U_11 Hedströmmen: mellan Nedre Vättern och Övre Vättern Norrström
20 Hedströmmen, Skommarbyn SE664585-148782 Hedströmmen, Skommarbyn ELFISKE_U_8 Hedströmmen: mellan Storsjön och mynningen till Djurlångsån Norrström
21 Hedströmmen, uppstr Ribäckens utl SE664221-148204 Hedströmmen, uppstr Ribäckens utl ELFISKE_U_10 Hedströmmen: mellan Storsjön och mynningen till Djurlångsån Norrström
22 Hedströmmen, Östuna SE659479-150937 Hedströmmen, Östuna ELFISKE_U_16 Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
23 Hyttkvarnen SE664835-150230 Hyttkvarnen Ån Norrström
24 Håltjärnsbäcken, nedstr L Håltjärn SE664448-148409 Håltjärnsbäcken, nedstr L Håltjärn ELFISKE_U_7 Norrström
25 Hö fåra ned bro högf SE665535-151160 Hö fåra ned bro högf Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån Norrström
26 Jädersbruk s:a torrf SE658753-149887 Jädersbruk s:a torrf Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
27 Kallstena SE659527-151065 Kallstena Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
28 Kolbäcksån, fors bakom fabrik SE660351-152588 Kolbäcksån, fors bakom fabrik ELFISKE_U_19 Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
29 Kolsva bruk SE660848-150188 Kolsva bruk Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
30 Korslöts golfbana SE660355-150815 Korslöts golfbana Köpingsån: Valstaån Norrström
31 Kursgården fr. trummo SE666383-150530 Kursgården fr. trummo Snytsboån: Botån, Flikån Norrström
32 Kursgården ned hängb SE666615-150592 Kursgården ned hängb Snytsboån: Botån, Flikån Norrström
33 Kölsta SE661089-151288 Kölsta Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
34 Lyftinge kraftst SE660225-150480 Lyftinge kraftst Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
35 Mellan fall o väg SE663673-150179 Mellan fall o väg Gisslarboån: Erlandsbobäcken, Bockhammarsån, Dammängsån Norrström
36 Ned dämme spillv fåra SE660697-152330 Ned dämme spillv fåra Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
37 Ned Ebba Brahes SE663752-150102 Ned Ebba Brahes Gisslarboån: Erlandsbobäcken, Bockhammarsån, Dammängsån Norrström
38 Ned höga vattenfalle SE664668-148660 Ned höga vattenfalle Jerån Norrström
39 Ned o upp vägtrumma SE666331-149985 Ned o upp vägtrumma Snytsboån: Svartbäcken Norrström
40 Nedst Lundbysjön SE660896-150570 Nedst Lundbysjön Köpingsån: Valstaån Norrström
41 Nedst SMHI-damm SE659985-151059 Nedst SMHI-damm Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
42 Nedst stensjödammen SE667143-150226 Nedst stensjödammen Stensjöån: Stensjön, Dyllingsån, Stora Dyllingen, Lilla Dyllingen, Imtjärnen, Ramsen Norrström
43 Nedst trumma SE664185-149330 Nedst trumma Darsbobäcken: mellan Storsjön och Dagarn Norrström
44 Nedstr bron Skräddar SE664375-148905 Nedstr bron Skräddar Jerån Norrström
45 Nedstr dammen SE662909-152130 Nedstr dammen Kolbäcksån: mellan Gnien och Stora Nadden Norrström
46 Nedstr Fantebosjön SE663829-150021 Nedstr Fantebosjön Gisslarboån: Erlandsbobäcken, Bockhammarsån, Dammängsån Norrström
47 Nedstr Nykvarn SE661259-156028 Nedstr Nykvarn Sagån: mellan Oxfjärden/Mälaren och "Ekensberg" Norrström
48 Nedstr vägen SE664752-148624 Nedstr vägen Jerån Norrström
49 Nedströmms vägtrumma SE662749-150945 Nedströmms vägtrumma Flenaån: mellan Långbjörken och Öbjörken Norrström
50 Nedströms Flenasjön SE662999-150464 Nedströms Flenasjön Flenaån: Gillboån, Flenaån Norrström
51 Nordansjö ned väg SE666350-150546 Nordansjö ned väg Snytsboån: Botån, Flikån Norrström
52 Nynäs SE661280-155996 Nynäs Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, Åbylundsbäcken, Tomtabäcken Norrström
53 Odensvi kyrka SE660711-151039 Odensvi kyrka Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
54 Ovan väg SE661408-148929 Ovan väg Ässingån: Ulbobäcken, Brattforsbäcken Norrström
55 Ramnäs vä fåra ned d SE662829-152179 Ramnäs vä fåra ned d Kolbäcksån: mellan Gnien och Stora Nadden Norrström
56 Saltsten ned till tr SE664520-148801 Saltsten ned till tr Jerån Norrström
57 Spången Bergslagsled SE664675-148657 Spången Bergslagsled Jerån Norrström
58 Stråkkilen SE660040-149860 Stråkkilen Lillån: Lillån, Rabobäcken Norrström
59 Strömsholm mellan öarna SE660042-152652 Strömsholm mellan öarna Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
60 Svartån, Falkenbergska kvarnen SE661076-154106 Svartån, Falkenbergska kvarnen ELFISKE_U_22 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
61 Svartån, Kvarngården Forsby SE661715-153745 Svartån, Kvarngården Forsby ELFISKE_U_23 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
62 Sågholmenområdet SE664970-151150 Sågholmenområdet Snytsboån: mellan Åmänningen och Snyten Norrström
63 Torrfåra N krv SE658619-150068 Torrfåra N krv Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
64 Torrfåra Ramnäs SE662891-152138 Torrfåra Ramnäs Kolbäcksån: mellan Gnien och Stora Nadden Norrström
65 Torrfåran hålldammen SE658724-149936 Torrfåran hålldammen Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
66 Uddnäs torrfåra SE665307-149910 Uddnäs torrfåra Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" Norrström
67 Uppstr dammruin SE661027-149394 Uppstr dammruin Skedviån: Alvestabäcken, Messlångsbäcken, Tryckarsbäcken Norrström
68 Uppstr vägen SE664551-148785 Uppstr vägen Jerån Norrström
69 Uppstr vägtrummorna SE664378-148904 Uppstr vägtrummorna Jerån Norrström
70 Valsta säteri SE660536-150727 Valsta säteri Köpingsån: Valstaån Norrström
71 Venabäcken, Stängslet SE661555-150770 Venabäcken, Stängslet ELFISKE_U_3 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström
72 Venabäcken, Vena SE661693-150720 Venabäcken, Vena ELFISKE_U_4 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström
73 Vid kvillområdet SE662888-152140 Vid kvillområdet Kolbäcksån: mellan Gnien och Stora Nadden Norrström
74 Vid sjön SE661400-148932 Vid sjön Ässingån: Ulbobäcken, Brattforsbäcken Norrström
75 Vä fåra ned bro blo SE665445-151148 Vä fåra ned bro blo Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån Norrström
76 Vä fåra ned bro högf SE665535-151162 Vä fåra ned bro högf Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån Norrström
77 Vägen N Gustavsdal SE659859-150024 Vägen N Gustavsdal Lillån: Lillån, Rabobäcken Norrström
78 Västerkvarn SE660284-152536 Västerkvarn Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
79 Östuna SE659475-150936 Östuna Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
80 Övre SE663627-150543 Övre Lanforsån: Åltjärnen Norrström