RMÖ Bottenfauna i vattendrag, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2009-2014, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Bottenfauna.

Bottenfauna i vattendrag utförs enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Bottenfauna i rinnande vatten”. Undersökningarna utförs främst under våren (april-maj). De viktigaste syftena är att följa utvecklingen av bottenfauna i vattendrag med höga naturvärden, följa upp om kalkning haft önskvärd effekt på biologin och samla in underlag för att utföra statusklassningar i vattenförekomster.

I Västmanlands län utförs undersökningar främst i vattendrag som hyser flodpärlmussla men även vårt regionala referensvattendrag Gärsjöbäcken provtas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:25
2011-03-09 13:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Forsån SE663053-148509 Forsån BOTTENF_U_1 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
2 Gärsjöbäcken SE664494-152416 Gärsjöbäcken BOTTENF_U_12 Norrström
3 Hedströmmens mellersta lopp (Bernshammar) SE661636-149760 Hedströmmens mellersta lopp (Bernshammar) BOTTENF_U_8 Norrström
4 Hedströmmens övre lopp (Nedre Borgfors) SE664327-148451 Hedströmmens övre lopp (Nedre Borgfors) BOTTENF_U_7 Hedströmmen: mellan Storsjön och mynningen till Djurlångsån Norrström
5 Håltjärnsbäcken SE664444-148405 Håltjärnsbäcken BOTTENF_U_4 Norrström
6 Jerån SE664423-148864 Jerån BOTTENF_U_5 Jerån Norrström
7 Runnabäcken SE658778-151614 Runnabäcken BOTTENF_U_11 Norrström
8 Sandån övre SE663415-148295 Sandån övre BOTTENF_U_2 Forsån: Sandån, Haraldsjöån mellan Lien och Haraldsjön Norrström
9 Skälsjöbäcken (Baggå) SE664230-148694 Skälsjöbäcken (Baggå) BOTTENF_U_6 Norrström
10 Valsjöbäcken SE661727-148537 Valsjöbäcken BOTTENF_U_3 Norrström
11 Venabäcken (Vena) SE661693-150717 Venabäcken (Vena) BOTTENF_U_9 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström
12 Vågsjöbäcken SE661974-150886 Vågsjöbäcken BOTTENF_U_10 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström