KEU, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Västmanlands län sker vattenkemisk provtagning inom regional kalkeffektuppföljning (KEU) vid 117 provpunkter.

Den vattenkemiska provtagningen utförs enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Vattenkemi - kalkeffektuppföljning”. I sjöar tas vattenproverna vid sjöutlopp främst under våren (i samband med islossning), i vattendrag sker provtagningen 4-6 gånger per år där vattenkemin bedöms vara som sämst.

Det huvudsakliga syftet med länets kemiska effektuppföljning är att få underlag för kalkningsplanering samt att kontrollera kemisk måluppfyllelse i målsjöar och målvattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1978
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 13:30
2022-10-13 10:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärnen SE662935-151157 Abbortjärnen utlopp 150 Norrström
2 Brattforsbäcken SE661669-148856 Brattforsbäcken 273 Ässingån: Ulbobäcken, Brattforsbäcken Norrström
3 Böloxen, utlopp SE667167-150716 Böloxen, utlopp 0 Dalälven
4 Dammen SE664084-150545 Dammen utlopp 63 Dammen Norrström
5 Dammsjön SE665306-150735 Dammsjön, Ombenning utlopp 164 Dammsjön Norrström
6 Dammsjön SE666945-150348 Dammsjön, Gäsjö utlopp 181 Dammsjön Norrström
7 Dramboln SE663348-149775 Dramboln utlopp 64 Dramboln Norrström
8 Fantebosjön SE663829-150010 Fantebosjön utlopp 85 Fantebosjön Norrström
9 Fiskkraken SE662647-151836 Fiskkraken utlopp 152 Fiskkraken Norrström
10 Forsån Hedhammar SE663051-148511 Forsån Hedhammar 22 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
11 Fraggen SE666706-150086 Fraggen utlopp 182 Fraggen Norrström
12 Garptjärnen SE663706-148178 Garptjärnen utlopp 24 Garptjärnen Norrström
13 Gavelbarken, utlopp SE665771-153395 Gavelbarken utlopp 255 Dalälven
14 Geråtjärnen (Dalarna) SE664910-148571 Geråtjärnen utlopp(Dalarna) 109 Geråtjärnen Norrström
15 Gladtjärnen SE663830-150928 Gladtjärnen utlopp 213 Gladtjärnen Norrström
16 Gladtjärnen SE666603-150297 Gladtjärnen utlopp 184 Gladtjärnen Norrström
17 Grotten SE662922-151781 Grotten utlopp 156 Grotten Norrström
18 Gäddtjärnen SE663440-149988 Gäddtjärnen utlopp 65 Norrström
19 Gäddtjärnen utlopp, norr Lien SE663348-148291 Gäddtjärnen utlopp, norr Lien 25 Norrström
20 Gäsen SE666639-150586 Gäsen utlopp 186 Gäsen Norrström
21 Haraldsjöns Utlopp SE663702-148165 Haraldsjön utlopp 27 Forsån: Sandån, Haraldsjöån mellan Lien och Haraldsjön Norrström
22 Helgonmoss-dammen SE665286-154398 Helgonmossdammen utlopp 246 Helgonmossdammen Norrström
23 Holmsjön utlopp SE663548-148144 Holmsjön utlopp 32 Holmsjön Norrström
24 Hornfisksjön mitt SE663006-148253 Hornfisksjön utlopp 34 Hornfisksjön Norrström
25 Hyttebomossen SE664163-150544 Hyttebomossen utlopp 67 Hyttebomossen Norrström
26 Hyttebosjön SE664230-150544 Hyttebosjön utlopp 69 Hyttebosjön Norrström
27 Hyttjärnen SE665904-151297 Hyttjärnen utlopp 230 Norrström
28 Håltjärnsbäcken SE664388-148400 Håltjärnsbäcken 116 Norrström
29 Hälltjärnen SE663888-150964 Hälltjärnen utlopp 215 Norrström
30 Iresjön utlopp SE661077-148801 Iresjön utlopp 9 Iresjön Norrström
31 Jerån SE664224-149014 Jerån, mynningen 115 Norrström
32 Jerån SE664378-148903 Jerån, Skräddarbo 0 Norrström
33 Järndammen SE665026-154273 Järndammen utlopp 237 Järndammen Norrström
34 Klockarbotjärnen SE664456-148597 Klockarbotjärnen utlopp 121 Klockarbotjärnen Norrström
35 Klysnen SE663095-150853 Klysnen utlopp 42 Klysnen Norrström
36 Knäppmorasjön SE663014-150620 Knäppmorasjön utlopp 44 Knäppmorasjön Norrström
37 Kuttersjön SE664689-148460 Kuttersjön utlopp 122 Norrström
38 Kärrgetsjön SE663437-149057 Kärrgetsjön utlopp 105 Kärrgetsjön Norrström
39 L Håltjärnen SE664450-148404 Lilla Håltjärnen utlopp 124 Norrström
40 L Morsjön SE662905-151001 Lilla Morsjön utlopp 45 Lilla Morsjön Norrström
41 L Målsjön SE663159-151162 Lilla Målsjön utlopp 46 Lilla Målsjön Norrström
42 L Mörtaren SE665385-150931 Lilla Mörtaren utlopp 172 Norrström
43 L Tillingen SE663147-152621 Lilla Tillingen utlopp 223 Lilla Tillingen Norrström
44 Lefelingen SE663703-150947 Lefelingen utlopp 161 Lefelingen Norrström
45 Lien SE663216-148449 Lien utlopp 39 Lien Norrström
46 Lilla Fjällingtjärn, utlopp SE666876-150862 Lilla Fjällingstjärnen utlopp 257 Dalälven
47 Lilla Laxsjön SE664691-148427 Lilla Laxsjön utlopp 125 Norrström
48 Lilla Vålen SE661836-149148 Lilla Vålen utlopp 91 Norrström
49 Lillsjön (Ingolsbenning), utlopp SE667163-151061 Lillsjön (Ingolsbenning), utlopp 261 Dalälven
50 Långnälasjön SE661905-150343 Långnälasjön utlopp 135 Långnälasjön Norrström
51 Långängsbäcken SE661278-150636 Långängsbäcken 138 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström
52 Mellan Vålen SE661774-149276 Mellan Vålen utlopp 94 Mellan Vålen Norrström
53 Messlången SE661174-149420 Messlången utlopp 3 Norrström
54 Mörttjärnen SE665923-151389 Mörttjärnen utlopp 232 Mörttjärn Norrström
55 N Dammsjön SE664194-150894 Norra Dammsjön utlopp 168 Norra Dammsjön Norrström
56 N Pollackbäcken SE664415-148367 N Pollackbäcken 126 Norrström
57 Ned Gävjan SE663998-149830 Nedre Gävjan utlopp 86 Nedre Gävjan Norrström
58 Ned Kvarnsjön SE664770-148612 Nedre Kvarnsjön utlopp 110 Nedre Kvarnsjön Norrström
59 Nälabäcken SE661741-150413 Nälabäcken 137 Stockmorbäcken: Lersätersbäcken, Nälabäcken Norrström
60 Onsjön SE664722-149880 Onsjön utlopp 196 Onsjön Norrström
61 Orgen SE666783-149816 Orgen utlopp 187 Orgen Norrström
62 Pershyttbäcken SE663369-149008 Pershyttbäcken 107 Norrström
63 Rosshyttebäcken SE666136-153160 Rosshyttebäcken (Rosshyttan) 255 Bergshyttån Dalälven
64 Råsen SE663328-150751 Råsen utlopp 51 Råsen Norrström
65 Råsenbäcken SE663168-150663 Råsenbäcken 52 Norrström
66 Rölösjön SE661805-150773 Rölösjön utlopp 140 Rölösjön Norrström
67 S Dammsjön SE664121-150829 Södra Dammsjön utlopp 170 Södra Dammsjön Norrström
68 Skäftbäcken SE663531-150204 Skäftbäcken 74 Norrström
69 Slåttermossbäcken/Hålldammsbäcken SE665893-153814 Slåttermossbäcken/Hålldammsbäcken 271 Dalälven
70 Spjuten SE666852-149729 Spjuten utlopp 188 Spjuten Norrström
71 St Abborrtjärnen SE664772-149453 Stora Abborrtjärnen utlopp 209 Stora Abborrtjärnen Norrström
72 St Alten SE666443-149854 Stora Alten utlopp 189 Stora Alten Norrström
73 St Dyllingen SE667287-150195 Stora Dyllingen utlopp 190 Norrström
74 St Gottricken SE663883-151910 Stora Gottricken utlopp 158 Stora Gottricken Norrström
75 St Gåslungen SE665310-150976 Stora Gåslungen utlopp 175 Stora Gåslungen Norrström
76 St Håltjärnen SE664501-148440 Stora Håltjärnen utlopp 128 Stora Håltjärnen Norrström
77 St Laxsjön SE664625-148437 Stora Laxsjön utlopp 129 Norrström
78 St Morsjön SE662874-151057 Stora Morsjön utlopp 57 Stora Morsjön Norrström
79 St Målsjön SE663086-151069 Stora Målsjön utlopp 59 Stora Målsjön Norrström
80 St Mörtaren SE665360-151044 Stora Mörtaren 177 Stora Mörtaren Norrström
81 St Ristjärnen SE666975-149737 Stora Ristjärnen utlopp 191 Stora Ristjärnen Norrström
82 St Tillingen SE663166-152570 Stora Tillingen utlopp 220 Stora Tillingen Norrström
83 St Trehörningen SE664308-150414 Stora Trehörningen utlopp 77 Stora Trehörningen Norrström
84 St Åsmund SE662133-148958 Stora Åsmund utlopp 99 Stora Åsmund Norrström
85 St Ötjärnen SE665586-150237 Stora Ötjärnen utlopp 205 Stora Ötjärn Norrström
86 St. Mygghars-tjärnen SE665780-151052 Stora Mygghartjärnen 179 Norrström
87 Stenbarken, utlopp SE665897-153312 Stenbarken, utlopp 0 Dalälven
88 Stenbarksbäcken SE665928-153263 Stenbarksbäcken 253 Dalälven
89 Stensjön SE665350-154066 Stensjön-Harsjön utlopp 244 Stensjön Norrström
90 Stensjön SE667146-150226 Stensjön utlopp 193 Stensjön Norrström
91 Stora Fjällingtjärn, utlopp SE666964-150857 Stora Fjällingtjärn, utlopp 0 Dalälven
92 Stora Hundsjön SE665318-153570 Stora Hundsjön utlopp 251 Stora Hundsjön Norrström
93 Stora Vålen SE661650-149551 Stora Vålen utlopp 97 Stora Vålen Norrström
94 StoraTrehörningsbäcken SE664255-150519 StoraTrehörningsbäcken 274 Norrström
95 Stor-Krampen utlopp SE662061-148641 Stor-Krampen utlopp 11 Stor-Krampen Norrström
96 Storljusbäcken, Rensmur SE665377-153712 Storljusbäcken, Rensmur 270 Skvalån: Skvalån, Storljusbäcken Norrström
97 Storljusen, södra utloppet SE665508-153620 Storljusen, södra utloppet 249 Storljusen Norrström
98 Storsjöbäcken SE667187-150973 Storsjöbäcken 272 Dalälven
99 Storsjön (Ingolsbenning), utlopp SE667288-150936 Storsjön (Ingolsbenning), utlopp 260 Storsjön Dalälven
100 Sundbo Dammsjön SE665101-150499 Sundbo Dammsjön utlopp 198 Sundbo Dammsjön Norrström
101 Sågsjön SE664146-150522 Sågsjön utlopp 79 Sågsjön Norrström
102 Sörlången SE663816-151894 Sörlången utlopp 160 Sörlången Norrström
103 Tisjön SE660953-149894 Tisjön utlopp 89 Tisjön Norrström
104 Toftsjön SE666186-151247 Toftsjön utlopp 240 Toftsjön Norrström
105 Trehörningen SE664272-149840 Trehörningen utlopp 87 Trehörningen Norrström
106 Ulbobäcken SE661395-148939 Ulbobäcken 14 Ässingån: Ulbobäcken, Brattforsbäcken Norrström
107 Ungen SE666556-150149 Ungen utlopp 194 Ungen Norrström
108 Vallsjön, utlopp SE665657-154430 Vallsjön, utlopp 247 Dalälven
109 Valsjöbäcken SE661522-148583 Valsjöbäcken/Småängsbäcken 16 Norrström
110 Vågsjön SE661996-150916 Vågsjön utlopp 146 Vågsjön Norrström
111 Älgstand SE662091-150632 Älgstand utlopp 148 Älgstand Norrström
112 Ö Skälsjön SE664546-148664 Östra Skälsjön utlopp 131 Östra Skälsjön Norrström
113 Öbjörken SE662423-151085 Öbjörken utlopp 61 Öbjörken Norrström
114 Örtjärnen SE664630-148994 Örtjärnen utlopp 211 Örtjärnen Norrström
115 Ösjön SE665871-151196 Ösjön utlopp 235 Ösjön Norrström
116 Öv Gävjan SE664112-149654 Övre Gävjan utlopp 88 Norrström
117 Öv Kvarnsjön SE664803-148603 Övre Kvarnsjön utlopp 111 Nedre Kvarnsjön Norrström