RMÖ, Artövervakning Lax, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syfter till att följa lång- och kortsiktiga förändringar av laxens reproduktionsframgång i länets samtliga vattendrag med naturlig reproduktion av lax.
Godkänd
2011-02-01 15:29
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-01 15:25
2011-02-01 15:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Byskeälven, Blankforsen mellan SE724770-171050 Byskeälven, Blankforsen mellan Byskeälven Byskeälven
2 Byskeälven, Blankforsen nedre SE724800-171155 Byskeälven, Blankforsen nedre Byskeälven Byskeälven
3 Byskeälven, Holmforsen SE725297-169524 Byskeälven, Holmforsen Byskeälven Byskeälven
4 Byskeälven, Hårdängesforsen SE721800-175075 Byskeälven, Hårdängesforsen Byskeälven Byskeälven
5 Byskeälven, Myrheden SE724955-170575 Byskeälven, Myrheden Byskeälven Byskeälven
6 Byskeälven, Skogforsen SE722280-174450 Byskeälven, Skogforsen Byskeälven Byskeälven
7 Byskeälven, Skogsbo SE722322-174410 Byskeälven, Skogsbo Byskeälven Byskeälven
8 Byskeälven, Tjälamyrforsen SE724894-170764 Byskeälven, Tjälamyrforsen 724894 Byskeälven Byskeälven
9 Byskeälven, Treholmsforsen SE722100-174690 Byskeälven, Treholmsforsen Byskeälven Byskeälven
10 Byskeälven, Uddholmarna SE724560-171475 Byskeälven, Uddholmarna Byskeälven Byskeälven
11 Byskeälven, Åkerforsen SE722490-174350 Byskeälven, Åkerforsen Byskeälven Byskeälven
12 Lögdeälven, Hyngelsböle SE705860-167480 Lögdeälven, Hyngelsböle Lögdeälven Lögdeälven
13 Lögdeälven, Högåker SE706680-166740 Lögdeälven, Högåker Lögdeälven Lögdeälven
14 Lögdeälven, Klöse SE706430-167020 Lögdeälven, Klöse Lögdeälven Lögdeälven
15 Lögdeälven, Kodalsforsen SE705780-167620 Lögdeälven, Kodalsforsen Lögdeälven Lögdeälven
16 Lögdeälven, Mjösjöforsen SE708050-165545 Lögdeälven, Mjösjöforsen Lögdeälven Lögdeälven
17 Lögdeälven, Nedan Ivar SE706240-167220 Lögdeälven, Nedan Ivar Lögdeälven Lögdeälven
18 Lögdeälven, Norrfors SE707700-165710 Lögdeälven, Norrfors Lögdeälven Lögdeälven
19 Lögdeälven, Storfall SE706595-166830 Lögdeälven, Storfall Lögdeälven Lögdeälven
20 Mynning (124) SE723210-161430 Vindelälven, Mattjokkbäcken Mattjokbäcken Umeälven
21 Rickleån, Böle SE712565-174550 Rickleån, Böle Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
22 Rickleån, Fiskegränsen SE712625-174580 Rickleån, Fiskegränsen Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
23 Rickleån, Gammströmmen SE712035-175000 Rickleån, Gammströmmen Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
24 Rickleån, Johanneslund SE712675-174570 Rickleån, Johanneslund Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
25 Rickleån, Laxbacksforsen SE712460-174705 Rickleån, Laxbacksforsen Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
26 Rickleån, Nättingforsen SE711900-175030 Rickleån, Nättingforsen Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
27 Rickleån, Åströmsforsen SE712520-174650 Rickleån, Åströmsforsen Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
28 Sävarån, Holmforsen SE711675-172490 Sävarån, Holmforsen Sävarån Sävarån
29 Sävarån, Hässängesforsen SE710000-173365 Sävarån, Hässängesforsen Sävarån Sävarån
30 Sävarån, Krokbäcksfallet SE712445-172155 Sävarån, Krokbäcksfallet Sävarån Sävarån
31 Sävarån, Kvarnforsen SE710550-173105 Sävarån, Kvarnforsen Sävarån Sävarån
32 Sävarån, Lillån SE710550-173108 Sävarån, Lillån Sävarån Sävarån
33 Sävarån, Stenfors SE712800-171790 Sävarån, Stenfors Sävarån Sävarån
34 Sävarån, Storholmforsen SE711770-172435 Sävarån, Storholmforsen Sävarån Sävarån
35 Sävarån, Svartiduforsen SE712960-171675 Sävarån, Svartiduforsen Sävarån Sävarån
36 Vindelälven, Beukaforsen SE724020-160730 Vindelälven, Beukaforsen Vindelälven Umeälven
37 Vindelälven, Bäckarforsen SE715010-166705 Vindelälven, Bäckarforsen Vindelälven Umeälven
38 Vindelälven, Degerforsen SE712770-168930 Vindelälven, Degerforsen Vindelälven Umeälven
39 Vindelälven, Djupselforsen SE723470-161220 Vindelälven, Djupselforsen Vindelälven Umeälven
40 Vindelälven, Hemselforsen SE712450-168750 Vindelälven, Hemselforsen Vindelälven Umeälven
41 Vindelälven, Hjuksforsen SE714010-168060 Vindelälven, Hjuksforsen Vindelälven Umeälven
42 Vindelälven, Holmforsen SE723830-161030 Vindelälven, Holmforsen Vindelälven Umeälven
43 Vindelälven, Krokforsen SE724370-159620 Vindelälven, Krokforsen Vindelälven Umeälven
44 Vindelälven, Kvarnforsen SE723280-161350 Vindelälven, Kvarnforsen Vindelälven Umeälven
45 Vindelälven, Lillselforsen SE724080-160650 Vindelälven, Lillselforsen Vindelälven Umeälven
46 Vindelälven, Linaforsen SE720675-163320 Vindelälven, Linaforsen Vindelälven Umeälven
47 Vindelälven, Långforsen SE710900-170040 Vindelälven, Långforsen Vindelälven Umeälven
48 Vindelälven, Långforsen SE724400-159420 Vindelälven, Långforsen Vindelälven Umeälven
49 Vindelälven, Mårdselforsen SE717935-166420 Vindelälven, Mårdselforsen Vindelälven Umeälven
50 Vindelälven, Mårten Abramsf. SE724100-160590 Vindelälven, Mårten Abramsf. Vindelälven Umeälven
51 Vindelälven, Renforsen SE712870-168920 Vindelälven, Renforsen Vindelälven Umeälven
52 Vindelälven, Sandselforsen SE724700-158600 Vindelälven, Sandselforsen Vindelälven Umeälven
53 Vindelälven, Vänforsen SE710500-170055 Vindelälven, Vänforsen Vindelälven Umeälven
54 Åbyälven, Blåforsen SE723610-174505 Åbyälven, Blåforsen Åbyälven Åbyälven
55 Åbyälven, Brattforsen SE723111-175517 Åbyälven, Brattforsen Åbyälven Åbyälven
56 Åbyälven, Brännforsen SE722605-176015 Åbyälven, Brännforsen Åbyälven Åbyälven
57 Åbyälven, Gammelkvarnforsen SE723200-175330 Åbyälven, Gammelkvarnforsen Åbyälven Åbyälven
58 Åbyälven, Getingängesforsen SE723495-174915 Åbyälven, Getingängesforsen Åbyälven Åbyälven
59 Åbyälven, Lundforsen SE723635-174195 Åbyälven, Lundforsen Åbyälven Åbyälven
60 Åbyälven, Långforsen SE723980-173735 Åbyälven, Långforsen Åbyälven Åbyälven
61 Åbyälven, Nedre Pinnholmsforsen SE723800-173955 Åbyälven, Nedre Pinnholmsforsen Åbyälven Åbyälven
62 Åbyälven, Sandbacksforsen SE722447-176138 Åbyälven, Sandbacksforsen Åbyälven Åbyälven
63 Åbyälven, Övre Pinnholmsforsen SE723875-173870 Åbyälven, Övre Pinnholmsforsen Åbyälven Åbyälven
64 Öreälven, Holmforsen SE707400-168240 Öreälven, Holmforsen Öreälven Öreälven
65 Öreälven, Hundedsforsen SE705950-169150 Öreälven, Hundedsforsen Öreälven Öreälven
66 Öreälven, Håknäs SE705780-169240 Öreälven, Håknäs Öreälven Öreälven
67 Öreälven, Laxforsen SE707085-168765 Öreälven, Laxforsen Öreälven Öreälven
68 Öreälven, Långedsf.nedre SE706110-169140 Öreälven, Långedsf.nedre Öreälven Öreälven
69 Öreälven, Långedsf.övre SE706180-169120 Öreälven, Långedsf.övre Öreälven Öreälven
70 Öreälven, Ned Trollbäcken SE707435-168000 Öreälven, Ned Trollbäcken Öreälven Öreälven
71 Öreälven, Storforsen SE708460-167360 Öreälven, Storforsen Öreälven Öreälven
72 Öreälven, Sågforsen SE707150-168785 Öreälven, Sågforsen Öreälven Öreälven
73 Öreälven, Tallberg SE708210-167450 Öreälven, Tallberg Öreälven Öreälven