SRK Svartån-Västeråsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Mälarenergi
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 15:20
2011-07-04 09:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Forsby SE661735-153736 Forsby S5 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
2 Fröholmen SE660115-154890 Fröholmen VF 12 Norrström
3 Svanå SE662896-153248 Svanå S1 Svartån: mellan "Skultuna" och Hällsjön Norrström
4 Turbinbron SE660993-154178 Turbinbron S8 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
5 Västeråsfjärden SE659865-154240 Västeråsfjärden VF 16 Mälaren-Blacken Norrström
6 Västeråsfjärden SE660350-154285 Fulleröfjärden VF 11 Norrström
7 Västeråsfjärden SE660685-154245 Västra Holmen VF 6 Mälaren-Blacken Norrström