SRK Köpingsån-Köpingsviken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Intressentgruppen för samordnad recipientkontroll i Köpingsån-Köpingsviken
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 15:23
2011-07-04 08:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Glåpen SE662200-151900 Glåpen K3 Glåpen Norrström
2 Glåpen SE662209-151972 Glåpen K3 Norrström
3 Kölstaån SE660048-151057 Kölstaån K98 Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
4 Köpings hamn SE659808-151199 Köpings hamn 101 Mälaren-Köpingsviken Norrström
5 Köpingsån, hamnutloppet SE659697-151352 Hamnutloppet 102 Mälaren-Köpingsviken Norrström
6 Lundbysjön SE661226-150620 Lundbysjön V15 Norrström
7 Lundbysjön SE662081-151071 Lundbysjön V15 Lundbysjön Norrström
8 Runnskär SE659535-151522 Runnskär 104 Mälaren-Köpingsviken Norrström
9 Sörsjön SE661838-151574 Sörsjön K6 Norrström
10 Sörsjön SE661849-151535 Sörsjön K6 Sörsjön Norrström
11 Valstaån SE660030-150992 Valstaån V99 Köpingsån: Valstaån Norrström
12 Venabäcken SE661552-150773 Venabäcken V10 Köpingsån: Långängsbäcken, Venabäcken, Vågsjöbäcken Norrström
13 Vågsjön SE662088-151024 Vågsjön V5 Vågsjön Norrström
14 Vågsjön SE662093-151114 Vågsjön V5 Norrström