RK, Östhammars kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Östhammars kommun
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Östhammars kommun
RK, Recipientkontroll
2000
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 15:25
2011-03-11 14:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Granfjärden SE668979-163950 Granfjärden Granfjärden Östhammarsfjärden Havet
2 Hunsaren SE667959-164870 Hunsaren Hunsaren Östhammarsfjärden Havet
3 Husbackasundet SE668740-164120 Husbackasundet Husbackasundet Östhammarsfjärden Havet
4 Östhammarsfjärden N SE668550-164350 Östhammarsfjärden N Östhammarsfjärden N Östhammarsfjärden Havet
5 Östhammarsfjärden S SE668379-164480 Östhammarsfjärden S Östhammarsfjärden S Östhammarsfjärden Havet