RK, Forsmarks kärnkraftverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Forsmarks kärnkraftverk
RK, Recipientkontroll
2009
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 16:35
2012-05-04 12:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Biotestsjön, Forsmark SE670396-163131 Biotestsjön, Forsmark Öregrundsgrepen Havet
2 Öregrundsgrepen 119 Länsman SE670508-163336 Öregrundsgrepen 119 Länsman 119 Öregrundsgrepen Havet
3 Öregrundsgrepen 121 Engelska grundet SE670622-163912 Öregrundsgrepen 121 Engelska Grundet 121 Öregrundsgrepen Havet
4 Öregrundsgrepen, Forsmark SE670597-163179 Öregrundsgrepen, Forsmark Öregrundsgrepen Havet