KÖ, Sydkuståar Malmö

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Malmö kommun
KÖ, kommunal övervakning
1990
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 21:26
2011-03-09 21:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bunkeflodiket SE616050-131784 Bunkeflodiket Till annat land
2 Kalinaån, nedströms SE617060-132689 Kalinaån, nedströms Alnarpsån Sege å
3 Kalinaån, uppströms SE617011-132755 Kalinaån, uppströms Alnarpsån Sege å
4 Skumparpsdiket SE615951-131795 Skumparpsdiket Till annat land
5 Tygelsjöbäcken SE615726-131883 Tygelsjöbäcken Till annat land