SRK, Forsmarksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll Forsmarksån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östhammars kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
2003
Avslutat
Uppsala
2011-03-10 17:58
2011-12-12 11:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Forsmarksån, Forsmarks bruk SE669499-163249 Forsmarksån, Forsmarks bruk 035-FO1 Forsmarksån
2 Forsmarksån, Lövsta bruk SE670157-161442 Forsmarksån, Lövsta bruk 040-FO2 Forsmarksån