RK Domsjö Fabriker AB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Domsjö Fabriker AB
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-17 14:52
2015-02-27 06:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 DOMSJÖ 10 SE702041-164610 Domsjö Fabriker 10 Örnsköldsviksfjärden
2 Domsjö Fabriker 20 SE702228-164630 Domsjö Fabriker 20 Örnsköldsviksfjärden Havet
3 Domsjö Fabriker 30 SE702134-164699 Domsjö Fabriker 30 Örnsköldsviksfjärden Havet
4 Domsjö Fabriker 40 SE701980-164851 Domsjö Fabriker 40 Örnsköldsviksfjärden Havet
5 Domsjö Fabriker 60 SE701856-165132 Domsjö Fabriker 60 Dekarsöfjärden Havet
6 Domsjö Fabriker 90 SE701779-165468 Domsjö Fabriker 90 Nötbolandsfjärden Havet
7 Mittpunkt Dekarsöfjärden SE701908-165038 Dekarsöfjärden Havet
8 Mittpunkt Nötbolandsfjärden SE701941-165255 Nötbolandsfjärden Havet
9 Mittpunkt Örnsköldsviksfjärden SE702120-164721 Örnsköldsviksfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäckfjärden fisk SE701723-164577 Bäckfjärden Ligger utanför HARO
2 Dekarsöfjärden fisk SE702126-165121 Dekarsöfjärden Ligger utanför HARO
3 Öviksfjärden fisk SE702159-164629 Örnsköldsviksfjärden Ligger utanför HARO