NMÖ, Makrofauna mjukbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syfte

Syftet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av främst övergödning och syrgasstagnation samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Ingen övergödning.

För Västerhavet sker en övervakning av makroskopisk mjukbottenfauna i Kattegatt-Skagerrak. Undersökningen ingår som en del i ett samordnat program med Bohusläns Vattenvårdsförbund (BVVF), länsstyrelsen i Västra Götaland och länsstyrelsen i Hallands län. Övriga stationer som ingår i programmet är: SK1, SK2, SK3, KA1, KA2, KA3, SK4, SK5, SK6, KA4, KA5, KA6, SK11, SK12, SK14, SK15, SK16, SK17, SK21, SK23, SK24, SK25, SK26, SK27, SK31, SK32, SK33, SK35, SK36, SKX1. Dessa återfinns under "Samordnat marint miljöövervakningsprogram för bottenfauna i Västerhavet".

För Östersjön gäller att undersökningen utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program där Naturvårdsverket finansierar utsjöövervakningen och länsstyrelserna i AB, D, E, I, H, K och M län den kustnära övervakningen. Länsstyrelserna i H och K län provtar inte sina respektive kustkluster utan utnyttjar endast recipientkontrollstationer. Övriga stationer som ingår i programmet återfinns i: "RMÖ, Stockholms län. Makrofauna mjukbotten" samt "RMÖ, Bottenfauna kust, Östergötland". Stationerna H128, 3127, 3125, GO5, GO6 från "RMÖ Gotlands län, Kust och hav" ingår också.

Programmet i Bottniska viken utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program där Naturvårdsverket finansierar utsjöövervakningen och länsstyrelserna i BD, AC, Y, X och C län den kustnära övervakningen. Övriga stationer som ingår i programmet återfinns i: "RMÖ, Mjukbottenfauna i kust och hav, Västernorrlands län", "RMÖ, Uppsala län, Makrofauna mjukbotten" och "RMÖ, Mjukbottenfauna i kust och hav, Gävleborgs län".

Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Stockholm
Gotland
Södermanland
Västra Götaland
Skåne
Utanför Sverige
Västerbotten
Västernorrland
Norrbotten
Blekinge
Kalmar
2011-03-24 15:10
2013-09-04 14:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1003 V SVENSKA BJÖRN SE660764-172835 1003 V SVENSKA BJÖRN Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
2 1004 SE659065-170787 1004 Stockholms skärgårds m kustvatten Havet
3 3129 ESE NÄR SE634187-168236 3129 ESE NÄR Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
4 4009 SE649424-159099 4009
5 Alsbäck SE647456-125055 Als Gullmarn centralbassäng Havet
6 DM 106 SE612587-132896 DM 106 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
7 DM 107 SE611353-136360 DM 107 Havet
8 GO 10 SE637218-169738 GO 10 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
9 GO 12 SE634868-169028 GO 12 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
10 GO 13 SE636795-169963 GO 13 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
11 GO 14 SE636273-168882 GO 14 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
12 GO 15 SE636612-170260 GO 15 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
13 GO 17 SE635378-169183 GO 17 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
14 GO 3 SE634672-168594 GO 3 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
15 GO 4 SE635396-168931 GO 4 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
16 GT 10 SE134274-612536 GT 10 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
17 GT 8 SE612685-135340 GT 8 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
18 HAE 12 SE648422-159462 HAE 12 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
19 HAE 13 SE648890-158552 HAE 13 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
20 HAE 3 SE648952-158803 HAE 3 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
21 HAE 4 SE648206-159244 HAE 4 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
22 HAE 8 SE648247-159338 HAE 8 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
23 HAE 9 SE648222-159005 HAE 9 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
24 HAN01 SE616232-141030 HAN01 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
25 HK 13 SE649144-158492 HK 13
26 HK 15 SE649290-158666 HK 15
27 HK 7 SE649066-158253 HK 7
28 Holmö SE707805-174883 Holmö S n Kvarkens kustvatten Havet
29 I:1 SE612456-133847 I:1 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
30 I:2 SE611353-133815 I:2
31 Ivb 1 SE637238-169885 Ivb 1 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
32 JS2-39 SE659786-172366 JS2-39 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
33 Nat1 SE703672-170410 Nat1 S n Kvarkens kustvatten Havet
34 Nat1 SE705126-170004 Nat1 Örefjärden Havet
35 Nat4 SE697156-163481 Nat4 Havet
36 Nat5 SE717968-179381 Nat5 Del av Bottenvikens utsjövatten Havet
37 Nat6 SE721980-179641 Nat6 Del av Bottenvikens utsjövatten Havet
38 Nat7 SE728098-183845 Nat7 Del av Bottenvikens utsjövatten Havet
39 P204 SE612425-134887 P204 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
40 P206 SE612379-136179 P206 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
41 PMK 12 SE620416-149342 PMK 12 Östra Blekinge skärgårds kustvatten
42 PMK 14 SE618933-150244 PMK 14 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
43 PMK 15 SE619265-150221 PMK 15 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
44 PMK 17 SE619483-149510 PMK 17 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
45 PMK 18 SE620264-150551 PMK 18 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
46 PMK 19 SE619200-149795 PMK 19 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
47 PMK 21 SE618012-150802 PMK 21 Havet
48 PMK 3 SE620563-149507 PMK 3 Östra Blekinge skärgårds kustvatten
49 REG Askö SE651839-160907 Krabbfjärden Havet
50 Reg6 SE723115-176915 Reg6 Kinnbäcksfjärden Havet
51 Reg8 SE731092-180685 Reg8 Gussöfjärden Havet
52 SB 15 SE658712-171670 SB 15 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
53 SB 16 SE658757-173712 SB 16 Havet
54 SB 17 SE659757-173297 SB 17 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
55 SB 2 SE660074-173335 SB 2 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
56 SB 5 SE658750-171886 SB 5 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
57 SB 6 SE659487-173539 SB 6 Havet
58 SB 8 SE660565-172735 SB 8 Del av N Gotlandshavets utsjövatten Havet
59 SK 4 SE613040-134142 SK 4 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
60 SK 6 SE613216-133239 SK 6 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
61 TORH 11 SE618932-149950 TORH 11 Del av Bornholmshavets utsjövatten Havet
62 TORH 13 SE618007-149500 TORH 13 Havet
63 VAE 10 SE638233-156575 VAE 10 N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
64 VAE 17 SE638693-157149 VAE 17 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
65 VAE 18 SE639095-156841 VAE 18 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
66 VAE 2 SE637837-156973 VAE 2 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
67 VAE 3 SE639218-157076 VAE 3 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
68 VAE 4 SE640059-156977 VAE 4 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
69 VAE 7 SE638503-156482 VAE 7 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
70 VAE 9 SE637939-156827 VAE 9 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
71 VÄV 2 SE639965-156723 VÄV 2 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
72 VÄV 3 SE640167-157663 VÄV 3 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet