KÖ, Vänersborgs kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunalt program med vattenkemi i sjöar och vattendrag
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vänersborgs kommun
KÖ, kommunal övervakning
1976
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-29 14:05
2020-12-02 15:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjurhemsbäcken, Stigsberget SE648354-129666 Bjurhemsbäcken 4 Göta älv
2 Bollungssjön SE649974-128776 Bollungssjön, Paradiset 19 Brobäcken och Bollungssjön Göta älv
3 Boteredssjön SE647717-129282 Boteredssjön, badplatsen 18 Bäck från Boteredssjön Göta älv
4 Dälpan, Moryr SE650114-129909 Dälpan, Moryr 2 Dälpan Göta älv
5 Dälpan, SundalsRyrs g:a kyrka SE649865-129479 Dälpan, SundalsRyrs g:a kyrka 3 Dälpan Göta älv
6 Edsätersbäcken, Utlopp i Vassbotten SE647463-129489 Edsätersbäcken, utlopp i Vassbotten 8 Göta älv
7 Ekenäs, Ris SE649025-129480 Ekenäs, Ris 5 Risbäcken Göta älv
8 Ekenäs, södra Tveten SE648881-129599 Ekenäs, Södra Tveten 6 Göta älv
9 Gundlebosjön SE647527-128750 Gundlebosjön, badplatsen 17 Gundleboån Bäveån
10 Lillån (Vbg), Vid fältbiologernas SE647579-129866 Lillån, Vänersborg 7 Göta älv
11 Lillån, Baggebol SE649606-130237 Lillån, Baggebol 24 Lillån Göta älv
12 Lövnäs SE648901-129051 Hakerudsälven, Lövnäs 1 Hakerudsälven Göta älv
13 Ryrsjön SE647392-128549 Ryrsjön, badplatsen 16 Bäveån
14 Vassbotten SE647615-129522 Vassbotten, Norskens brygga 20 Vassbotten Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bränneribäcken, intill Lindås 2:4 SE647782-130099 Bränneribäcken, intill Lindås 2:4 10 Ligger utanför HARO
2 Hakerudsälven, Årbol SE650048-129156 Hakerudsälven, Årbol 22 Hakerudsälven Göta älv
3 Kvarntorpsbäcken, Vargön SE647789-130102 Kvarntorpsbäcken, Vargön 9 Ligger utanför HARO
4 Lillån, Rågtvet SE649811-130623 Lillån, Rågtvet 25 Lillån Göta älv
5 Långeboån, Brasmerud SE648481-129006 Långeboån, Brasmerud 26 Göta älv
6 Långeboån, Snappstaken SE648177-129118 Långeboån, Snappstakan 27 Göta älv
7 Risån, Jäderfors SE647337-128384 Risån, Jäderfors 29 Risån - sammanflödet med Gundleboån till Öresjös utlopp, inkl Sågån, Källesjö och Kyrkesjön Ligger utanför HARO
8 Risån, Svinbohult SE647771-128384 Risån, Svinbohult 28 Risån - sammanflödet med Bäveån till Gundleboåns inflöde Bäveån