NMÖ, Integrerad kustfiskövervakning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljoovervakning/miljoovervakningens-programomrade-kust-och-hav/delprogram-integrerad-kustfiskovervakning.html
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1987
-
Pågående
Västra Götaland
Västerbotten
Östergötland
Blekinge
2011-04-11 08:51
2018-01-17 15:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fjällbacka SE651138-123541 Grebbestad inre skärgård Havet
2 Holmön SE707355-175035 N n Kvarkens kustvatten Havet
3 Kvädöfjärden SE643195-155607 Lindödjupet Havet
4 Torhamn SE621881-149757 Gåsefjärden Havet