NMÖ, Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålen Hav i balans, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1993
-
Pågående
Södermanland
Gotland
Västra Götaland
Västernorrland
2011-04-12 10:52
2011-08-24 08:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BJÖRKHOLMEN NORDOST SE651101-159849 BJÖRKHOLMEN NORDOST Krabbfjärden Havet
2 BJÖRKHOLMEN SYDVÄST SE652337-160557 BJÖRKHOLMEN SYDVÄST Krabbfjärden Havet
3 BLÅHÄLL SE638259-163866 BLÅHÄLL Gotlands nv kustvatten
4 BYXESKÄR SE646700-124075 BYXESKÄR Saltö fjord Havet
5 ENSKÄR SE650848-159632 ENSKÄR
6 FURHOLMARNA SE652532-160051 FURHOLMARNA Krabbfjärden Havet
7 G1 Ören SE697218-162290 G1 Ören Gaviksfjärden Havet
8 G3 Dönstaudden SE697630-162645 G3 Dönstaudden Gaviksfjärden Havet
9 G4 Själstensudden SE697385-162594 G4 Själstensudden Gaviksfjärden Havet
10 GROGARN SE637298-168520 GROGARN Ö Gotlands m kustvatten Havet
11 GRÅSKÄR SE652043-160760 GRÅSKÄR Krabbfjärden Havet
12 GRÅURN SE647092-123777 GRÅURN M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
13 GÅLKLUBBEN SE652229-160276 GÅLKLUBBEN Krabbfjärden Havet
14 HOBURG SE631403-164197 HOBURG V Gotlands s kustvatten Havet
15 HÄSTSKÄR SE652211-160099 HÄSTSKÄR Krabbfjärden Havet
16 ISSKÄREN SE652045-160878 ISSKÄREN Krabbfjärden Havet
17 KOCKELHÄLLAN SE652065-160157 KOCKELHÄLLAN Gupafjärden Havet
18 KOCKELSKÄR SE652158-160090 KOCKELSKÄR Krabbfjärden Havet
19 KRONVALD SE635220-163805 KRONVALD V Gotlands s kustvatten Havet
20 LACKA SE651588-160277 LACKA Krabbfjärden Havet
21 LACKA V SE651573-160145 LACKA V Krabbfjärden Havet
22 LÅNGÖ SE646741-124019 LÅNGÖ Saltö fjord Havet
23 LÅNGÖN SE651432-159710 LÅNGÖN Bergöområdet Havet
24 MITTSKÄR SE646161-123784 MITTSKÄR M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
25 N.JUTSKÄR SE652261-160112 N.JUTSKÄR Krabbfjärden Havet
26 N.JUTSKÄR V SE652258-160101 N.JUTSKÄR V Krabbfjärden Havet
27 NAMNLÖSEN SE646520-123975 NAMNLÖSEN M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
28 OXELUDDEN SE652089-160877 OXELUDDEN Krabbfjärden Havet
29 PERSÖ SE652017-160412 PERSÖ Krabbfjärden Havet
30 PERSÖ NV SE652038-160386 PERSÖ NV Krabbfjärden Havet
31 R1 Bönhamn SE697692-163480 R1 Bönhamn Havet
32 R2 Fällsvikshamnen SE697251-162883 R2 Fällsvikshamnen Havet
33 ST. ARNHOLMEN SE652523-159915 ST. ARNHOLMEN Hållsviken Havet
34 ST. BRUNSKÄR SE651321-160001 ST. BRUNSKÄR Krabbfjärden Havet
35 ST. GARKAST SE650648-160135 ST. GARKAST Kränkfjärden sek namn Havet
36 ST. KRÅKHOLMEN SE652928-159612 ST. KRÅKHOLMEN Hållsviken Havet
37 STRÖMMINGSHÄLLEN SE652343-160547 STRÖMMINGSHÄLLEN Krabbfjärden Havet
38 SUDERS SE631539-165264 SUDERS Ö Gotlands s kustvatten Havet
39 SUNDSBÅDARNA SE651877-161309 SUNDSBÅDARNA Krabbfjärden Havet
40 SVARTEN SE651843-161123 SVARTEN Krabbfjärden Havet
41 TRÄDGÅRDSSKÄR SE651836-160235 TRÄDGÅRDSSKÄR Gupafjärden Havet
42 TÅN SE647279-123760 TÅN M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
43 VRÅNGSKÄR SE652345-160499 VRÅNGSKÄR Krabbfjärden Havet
44 Y10 Fågelskär SE697339-163271 Y10 Fågelskär Havet
45 Y9 Höglosmen SE697685-163542 Y9 Höglosmen Havet
46 ÄGGKULLSHÅLLARNA SE651918-160104 ÄGGKULLSHÅLLARNA Gupafjärden Havet
47 ÖRNSKÄR SE651748-160216 ÖRNSKÄR Gupafjärden Havet