RMÖ Södermanlands län, vegetationsklädda bottnar ostkust

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att ge underlag för regional statusbedömning enligt bedömningsgrunder för Makroalger och gömfröiga växter i kustvatten. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i makroalgsamhället.

Det nationella programmet i Askö-Hartsöområdet har en tyngdpunkt på lokaler i mellan - och ytterskärgård. Syftet med de regionalt finansierade lokalerna är att spegla förhållandena i mer skyddad innerskärgårdsmiljö. Dessa innerskärgårdslokaler är mer påverkade av landavrinning och har mer inslag av mjukare bottnar än ytter - och mellanskärgård. Delprogrammet ger underlag för utvärdering av miljömålen Ingen övergödning, Hav i balans samt Levande kust och skärgård.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2003
-
Pågående
Södermanland
2011-04-20 14:46
2015-02-27 16:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalby veg. SE652509-159678 Skettnefjärden Havet
2 Drottningskär veg. SE650961-158515 Risöområdet sek namn Havet
3 Fagerö SE651214-158288 Risöområdet sek namn Havet
4 Fågelö SE652945-160411 Fågelöfjärden Havet
5 Gunnarbofjärden veg. SE652101-159759 Gunnarbofjärden Havet
6 Lustgården SE652740-160573 Fågelöfjärden Havet
7 Skär väster om Bergö SE651274-158625 Risöområdet sek namn Havet
8 Tvären vegetation SE651957-159477 Tvären Havet
9 Västra skäret SE651128-158379 Risöområdet sek namn Havet