RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nyköpings kommun
RK, Recipientkontroll
1970
-
Pågående
Södermanland
2011-04-26 13:37
2011-12-08 10:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hamnbassängen SE651448-157012 Hamnbassängen H
2 Kanotstadion SE651399-157059 Kanotstadion KH Stadsfjärden Havet
3 Linsundet SE651383-157399 Linsundet BR Mellanfjärden Havet
4 Mellanfjärden 1 SE651375-157266 Mellanfjärden 1 BM1 Mellanfjärden Havet
5 Mellanfjärden 2 SE651444-157284 Mellanfjärden 2 BM2 Mellanfjärden Havet
6 Mellanfjärden 3 SE651436-157344 Mellanfjärden 3 BM3 Mellanfjärden Havet
7 Mellanfjärden 4 SE651399-157345 Mellanfjärden 4 BM4 Mellanfjärden Havet
8 Sjösafjärden SE651585-157484 Sjösafjärden C Sjösafjärden Havet
9 Skanssundet SE651261-157593 Skanssundet DR Örsbaken Havet
10 Stadsfjärden SE651379-157092 Stadsfjärden AR Stadsfjärden Havet
11 Strandstugeviken S SE651130-157453 Strandstugeviken S S Örsbaken Havet
12 Strandstugeviken SM SE651149-157587 Strandstugeviken SM SM Örsbaken Havet
13 Strandstugeviken SN SE651177-157580 Strandstugeviken SN SN Örsbaken Havet
14 Örsbaken SE650969-157945 Örsbaken E Örsbaken Havet