SRK Oxelösund, hydrografi och närsalter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Oxelö energi
Svenskt Stål AB (SSAB)
Oxelösunds hamn
RK, Recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
2007
-
Pågående
Södermanland
2011-05-05 11:32
2013-04-26 13:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ox1 SE650876-157808 'Ox1 'Ox1 Örsbaken Havet
2 Ox10 SE650880-157837 'Ox10 'Ox10 Örsbaken Havet
3 Ox13 SE650857-157855 'Ox13 'Ox13 Örsbaken Havet
4 Ox16 SE650850-157893 'Ox16 'Ox16 Örsbaken Havet
5 Ox17 SE650868-157852 'Ox17 'Ox17 Örsbaken Havet
6 Ox3 SE650904-157814 'Ox3 'Ox3 Örsbaken Havet
7 Ox4 SE650885-157823 'Ox4 'Ox4 Örsbaken Havet
8 Ox5 SE650875-157820 'Ox5 'Ox5 Örsbaken Havet
9 Ox6 SE650861-157823 'Ox6 'Ox6 Örsbaken Havet
10 Ox7 SE650847-157820 'Ox7 'Ox7 Örsbaken Havet
11 Ox8 SE650848-157838 'Ox8 'Ox8 Örsbaken Havet
12 Ox9 SE650865-157839 'Ox9 'Ox9 Örsbaken Havet
13 Oxelösunds hamnområde, yttre SE650478-157619 Sö5 Oxelösunds hamn yttre Sö5 Oxelösunds hamnområde Havet
14 Sö5b oxelösunds hamn inre SE650520-157557 'Sö5b Oxelösunds hamn inre 'Sö5b Oxelösunds hamnområde Havet
15 Sö6b SSAB S SE650584-157745 'Sö6b SSAB S 'Sö6b Inre Ålöfjärden Havet
16 Sö7b SSAB N SE650704-157722 'Sö7b SSAB N 'Sö7b Inre Ålöfjärden Havet