Regionala referenssjöar växtplankton, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av växtplankton i sjöar syftar till att studera sjöarnas biologi och förändring av näringspåverkan. Resultaten kan användas för tillståndsklassning och karaktärisering av sjöarna tillsammans med vattenkemiska och fysikaliska data och undersökningen av vattenväxter. Undersökningen ska ge en bild av växtplanktonsamhället i ett representativt urval av sjöarna i länet.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
2011-05-17 15:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.