RK, Östersunds Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östersunds Kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:27
2011-06-17 13:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fåker SE698640-143850 Fåker Näkten Indalsälven
2 Gräfsåsen YV60 SE700983-144924 Gräfsåsen YV60 Indalsälven
3 Gräfsåsen YV62 SE701078-145078 Gräfsåsen YV62 Indalsälven
4 Gräfsåsen YV72 SE700950-145038 Gräfsåsen YV72 Indalsälven
5 Lillsjön SE700674-144442 Lillsjön Indalsälven
6 Lockne SE699240-145230 Lockne Locknesjön Ljungan
7 Locknesjön, Haga SE698615-145340 Locknesjön, Haga Locknesjön Ljungan
8 Locknesjön, Holmarna SE699005-145111 Locknesjön, Holmarna Locknesjön Ljungan
9 Locknesjön, Rossbol SE699126-145200 Locknesjön, Rossbol Locknesjön Ljungan
10 Locknesjön, Äspnäs SE698863-145207 Locknesjön, Äspnäs Locknesjön Ljungan
11 Munkflohögen SE705107-145457 Munkflohögen Indalsälven
12 Musviken SE699022-144794 Musviken Locknesjön Ljungan
13 Nifsåsen YV1 SE701147-144358 Nifsåsen YV1 Rannåsbäcken Indalsälven
14 Nifsåsen YV2 SE701143-144290 Nifsåsen YV2 Rannåsbäcken Indalsälven
15 Nifsåsen YV3 SE701171-144302 Nifsåsen YV3 Rannåsbäcken Indalsälven
16 Nifsåsen YV4 SE701160-144271 Nifsåsen YV4 Rannåsbäcken Indalsälven
17 Näckten, Grönviken SE698629-143838 Näckten, Grönviken Näkten Indalsälven
18 Näckten, Korvågen/Stylviken SE697989-144027 Näckten, Korvågen/Stylviken Näkten Indalsälven
19 Näckten, Månstaviken SE698450-143712 Näckten, Månstaviken Näkten Indalsälven
20 Rörsjön SE700958-146880 Rörsjön Sännsjön Indalsälven
21 Semsån 2 SE701217-144137 Semsån 2 Indalsälven
22 Semsån 3 SE701223-144147 Semsån 3 Indalsälven
23 Semsån utlopp 1 SE701185-144043 Semsån utlopp 1 Indalsälven
24 Svartån SE700923-146869 Svartån Svartån Indalsälven