RK, Viscariagruvan och Pahtohavaregruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid nedlagda koppargruvorna Viscaria och Pahtohavare i Kiruna.

Viscaria AB (dotterbolag till Outokumpu Oy) bedrev gruvbrytning vid Viscariagruvan (Peuravaara) från att gruvan köptes av LKAB 1985 fram till att verksamheten upphörde 1997. Pahtohavare var i drift mellan 1989-1996.

Under många år utförde LKAB recipientkontrollen på uppdrag av Viscaria AB. Recipienter är Leväjoki och Pahtajoki (Viscaria) som ligger i Torneälvs avrinningsområde samt Pahtohajoki (Viscaria och Pahtohavare) som ligger i Kalixälvens avrinningsområde.
Läs mer
Godkänd
2012-03-09 10:00
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Viscaria AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-07 14:37
2022-04-25 15:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Leväjoki mellan Levä- och Luossajärvi SE753613-168332 Leväjoki mellan Levä- och Luossajärvi VVA09 Torneälven
2 Leväjoki utlopp till Luossajärvi SE753660-168387 Leväjoki utlopp Luossajärvi VVA17 Torneälven
3 Pahtajoki nedströms SE754000-168137 Pahtajoki VVA08 Pahtajoki Torneälven
4 Pahtajoki uppströms (referensprov) SE753750-168038 Pahtajoki uppströms (referensprov) VVA07 Pahtajoki Torneälven
5 Pahtohajoki (referensprov) SE752693-168045 Pahtohajoki (referensprov) VVA10 Pahtohajåkk Kalixälven
6 Pahtohajoki Holmajärvivägen SE752630-168165 Pahtohajoki Holmajärvivägen VVA11 Pahtohajåkk Kalixälven
7 Utlopp från övre sjön SE753983-168212 Utlopp från den övre sjön VVA16 Torneälven