RK, Bodbyn avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:59
Sötvatten
Löpande program
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
RK, Recipientkontroll
2006
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-02 09:54
2011-02-22 14:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Täfteån, nedströms Bodbyn ARV SE710595-172502 Täfteån Nedströms Bodbyn AVR TL2 Täfteån Kustområde
2 Täfteån, uppströms Bodbyn ARV SE710802-172434 Täfteån Uppströms Bodbyn AVR TL1 Täfteån Kustområde