RK Flens kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Flens kommun
RK, Recipientkontroll
2001
-
Pågående
Södermanland
2011-12-08 09:51
2012-02-23 15:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inlopp Gårdsjön/Flensån SE654794-154515 Flensån Nyköpingsån
2 Inlopp Valdemaren SE654818-154289 Flensån Nyköpingsån
3 Mellösasjön SE655256-154439 Mellösasjön Nyköpingsån
4 Utlopp Vadsbrosjön SE653707-154545 Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Nyköpingsån