RK Eskilstuna kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Eskilstuna kommun
RK, Recipientkontroll
1990
-
Pågående
Södermanland
2011-12-08 09:53
2011-12-08 09:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Flättsjön. Grindstugan SE656920-155520 Norrström
2 Ramsundsån utl SE659162-154696 Kafjärdsgraven Norrström
3 Ramsundsån. Hammarbydiket SE658787-154453 Kafjärdsgraven Norrström
4 Ramsundsån. Ramshammardiket SE658573-154728 Norrström