RK, Djäkneböle avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-02 10:09
Sötvatten
Löpande program
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-02 10:08
2011-02-22 13:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Djäknebölebäcken SE708066-170995 Norrmjöleån, Uppströms Djäkneböle AVR D2 Norrmjöleån Kustområde
2 Djäkneböleån nedströms Djäkneböle ARV SE707663-171218 Norrmjöleån, Nedströms Djäkneböle AVR D3 Norrmjöleån Kustområde
3 Fjällbäcken uppströms Djäkneböle ARV SE708147-171010 Fjällbäcken uppströms Djäkneböle AVR D1 Krasmyrbäcken, Sjulsbäcken och Fällbäcken Kustområde