RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Data ska användas för bedömning av den biologiska kvalitetsfaktorn ”Makrofyter i sjöar” enligt de nya bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag. Inom vattenförvaltningen ska bedömningarna användas både i kartläggningsarbetet samt som miljöövervakning. Effekter av övergödning är i fokus.

Programmet är vilande tills det finns finansiering för genomförande.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Örebro
2012-12-19 14:29
2021-11-08 09:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsen SE652650-144945 Alsen 18STA1340SRK Vättern - Alsen Motala ström
2 Anten SE653419-144644 Anten 18STA67112 Anten Motala ström
3 Avern utlo SE653008-148798 Avern utlo SE653008-148798 Avern Motala ström
4 Björkasjön utlo SE660622-147149 Björkasjön utlo SE660622-147149 Björkasjön Norrström
5 Hjärtasjön50 utlo SE653265-147385 Hjärtasjön SE653265-147385 Hjärtasjön Motala ström
6 Logsjön SE655588-144442 Logsjön Norrström
7 Multen SE206015-450354 Multen SE206015-450354 Multen Norrström
8 Noren SE205157-458436 Noren SE205157-458436 Motala ström
9 Röknasundet SE650745-485455 Unden Motala ström
10 S Asplången utlo SE651636-143978 S Asplången utlo 18STA0290 Södra Asplången Motala ström
11 Skagern, centralt SE654150-141325 Skagern Göta älv
12 Sottern SE654370-148479 Sottern SE654370-148479 Sottern Nyköpingsån
13 Teen mitt SE655251-480959 Teen Norrström
14 Tisaren SE205460-460396 Tisaren SE205460-460396 Tisaren Nyköpingsån
15 Unden mitt SE651614-469087 Vättern - Storvättern Motala ström
16 Vibysjön SE205581-454433 Vibysjön SE205581-454433 Vibysjön Norrström
17 Väringen SE658942-147869 Väringen SE658942-147869 Väringen Norrström
18 Östra Laxsjön SE205057-450470 Östra Laxsjön SE205057-450470 Östra Laxsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Igeln SE654616-147190 Igeln 18STA65034 Igeln Nyköpingsån
2 Kyrkesjön SE653802-144756 Kyrkesjön 18STA675063 Torsbroån från Åmmen till inloppet i Östersjön Motala ström
3 Löcknasjön SE653358-145694 Löcknasjön 18STA675019 Löcknasjön Motala ström
4 Sörsjön SE652968-146192 Sörsjön 18STA6710037 Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln Motala ström
5 Trehörningen SE653875-144748 Trehörningen 18STA675066 Torsbroån från Åmmen till inloppet i Östersjön Motala ström
6 Vissbodasjön SE654310-145715 Vissbodasjön SE654310-145715 Nyköpingsån