RK, Avasjö reningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:56
Sötvatten
Löpande program
Dorotea kommun
RK, Recipientkontroll
2004
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-02 11:08
2011-02-22 14:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Korpån uppströms byn SE719328-146529 Korpån, uppströms byn Näsån Ångermanälven
2 Korpån uppströms reningsverket SE719222-146571 Korpån, uppströms reningsverket Näsån Ångermanälven
3 Korpån, nedan Avasjön SE719178-146638 Korpån, nedan Avasjön Näsån Ångermanälven
4 Korpån, nedan reningsverket SE719204-146552 Korpån, nedan reningsverket Näsån Ångermanälven