Kustkontrollprogram för Helsingborg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
1995
-
Pågående
Skåne
2014-02-13 14:00
2019-07-02 15:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1 SE621705-130600 1 1 Helsingborgsområdet Havet
2 1b SE621692-130604 1b 1b Helsingborgsområdet Havet
3 23:07 SE621446-130592 11:07:00 PM 11:07:00 PM Helsingborgsområdet Havet
4 2b SE621680-130588 2b 2b Helsingborgsområdet Havet
5 2c SE621688-130582 2c 2c Helsingborgsområdet Havet
6 3 SE621563-130585 3 3 Helsingborgsområdet Havet
7 4b SE621553-130602 4b 4b Helsingborgsområdet Havet
8 5 SE621530-130643 5 5 Helsingborgsområdet Havet
9 5b SE621528-130631 5b 5b Helsingborgsområdet Havet
10 6 SE621483-130657 6 6 Helsingborgsområdet Havet
11 7b SE621470-130653 7b 7b Helsingborgsområdet Havet
12 F23 SE621340-130626 F23 F23 Helsingborgsområdet Havet
13 F23:1 2 SE621379-130627 F23:1 2 F23:1 2 Helsingborgsområdet Havet
14 HA SE620752-130544 N m Öresunds kustvatten Havet
15 KE SE621322-130696 KE KE Helsingborgsområdet Havet
16 KE02 SE621280-130695 KE02 KE02 Helsingborgsområdet Havet
17 KE05 SE621280-130728 KE05 KE05 N m Öresunds kustvatten Havet
18 KE15 SE621183-130795 KE15 KE15 N m Öresunds kustvatten Havet
19 KEC SE621332-130699 KEC KEC Helsingborgsområdet Havet
20 KED SE621284-130721 KED KED Helsingborgsområdet Havet
21 KEH SE621328-130694 KEH KEH Helsingborgsområdet Havet
22 P4 SE621207-130562 N m Öresunds kustvatten Havet
23 R04 SE621084-130830 R04 R04 N m Öresunds kustvatten Havet
24 R05 SE621063-130831 R05 R05 N m Öresunds kustvatten Havet
25 R1 SE621018-130842 R1 R1 N m Öresunds kustvatten Havet
26 R2 SE620930-130857 R2 R2 N m Öresunds kustvatten Havet
27 R3 SE620840-130868 R3 R3 N m Öresunds kustvatten Havet
28 REN SE621632-130568 REN REN Helsingborgsområdet Havet
29 RES SE621602-130571 RES RES Helsingborgsområdet Havet
30 RÅH SE621136-130902 RÅH RÅH N m Öresunds kustvatten Havet
31 SYH SE621502-130637 SYH SYH Helsingborgsområdet Havet
32 VÄH Helsingborg SE621531-130588 VÄH VÄH Helsingborgsområdet